ING België kondigde begin oktober aan 3.500 banen, ongeveer een op de drie, te willen schrappen tegen 2021. Dat zou voor maximaal 1.700 jobs via collectief ontslag gebeuren, verzekerde CEO Rik Vandenberghe toen. De vakbonden wilden het aantal ontslagen beperken en hebben daarover donderdagavond een mondeling akkoord met de directie bereikt. Concreet is afgesproken de gedwongen ontslagen te beperken tot 890, met 400 als nieuwe doelstelling. Dat kan onder meer door een eindeloopbaanregeling die voorzien was voor 55-plussers met 35 jaar anciënniteit ook mogelijk te maken voor leeftijdsgenoten met minstens 10 jaar anciënniteit. Dat zou het aantal werknemers dat voor een uitstap opteert drastisch verhogen. Vandenberghe heeft van bij het begin verklaard dat ING België geen gebruik zal maken van brugpensioen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld AXA. De bank overweegt ook een 200-tal voltijdsen aan boord te houden door de voorziene sluiting van 20 bankkantoren weer in te trekken. Het gaat niet om een officieel akkoord. Er zijn geen officiële documenten van en er zijn ook geen handtekeningen gezet. Maar beide partijen gaan ervan uit dat het akkoord gerespecteerd wordt. (Belga)

ING België kondigde begin oktober aan 3.500 banen, ongeveer een op de drie, te willen schrappen tegen 2021. Dat zou voor maximaal 1.700 jobs via collectief ontslag gebeuren, verzekerde CEO Rik Vandenberghe toen. De vakbonden wilden het aantal ontslagen beperken en hebben daarover donderdagavond een mondeling akkoord met de directie bereikt. Concreet is afgesproken de gedwongen ontslagen te beperken tot 890, met 400 als nieuwe doelstelling. Dat kan onder meer door een eindeloopbaanregeling die voorzien was voor 55-plussers met 35 jaar anciënniteit ook mogelijk te maken voor leeftijdsgenoten met minstens 10 jaar anciënniteit. Dat zou het aantal werknemers dat voor een uitstap opteert drastisch verhogen. Vandenberghe heeft van bij het begin verklaard dat ING België geen gebruik zal maken van brugpensioen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld AXA. De bank overweegt ook een 200-tal voltijdsen aan boord te houden door de voorziene sluiting van 20 bankkantoren weer in te trekken. Het gaat niet om een officieel akkoord. Er zijn geen officiële documenten van en er zijn ook geen handtekeningen gezet. Maar beide partijen gaan ervan uit dat het akkoord gerespecteerd wordt. (Belga)