ING moet uiterlijk eind 2020 alle verdachte dossiers hebben doorgespit en daarnaast de nodige wijzigingen in de bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. De bank zelf streeft om de klantendossiers al eind dit jaar op orde te hebben. De structurele wijzigingen in de bedrijfsvoering nemen meer tijd in beslag, lichtte de top van het financiële concern toe.

De grootste Nederlandse bank wil het toezicht verscherpen door onder andere meer mensen aan te nemen. Momenteel werken volgens de bank 2.500 medewerkers van ING aan het antiwitwasbeleid.

Daarnaast richt ING twee comités op voor de dochterondernemingen. Het eerste zal een coördinerende rol hebben en zorgt voor een overzicht van alle antiwitwasactiviteiten. Het tweede comité houdt zich uitsluitend bezig met het klantenbestand; het aannemen van nieuwe klanten en het uitsluiten van verdachte klanten.

ING kwam in september vorig jaar tot een schikking met het Nederlandse gerecht: ze betaalde in totaal 775 miljoen euro omdat ze te weinig deed om te voorkomen dat klanten geld konden witwassen. Dat kwam de bank op veel maatschappelijke en politieke verontwaardiging te staan. En ook in Italië werd ING op de vingers getikt voor haar antiwitwasbeleid.

ING moet uiterlijk eind 2020 alle verdachte dossiers hebben doorgespit en daarnaast de nodige wijzigingen in de bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. De bank zelf streeft om de klantendossiers al eind dit jaar op orde te hebben. De structurele wijzigingen in de bedrijfsvoering nemen meer tijd in beslag, lichtte de top van het financiële concern toe.De grootste Nederlandse bank wil het toezicht verscherpen door onder andere meer mensen aan te nemen. Momenteel werken volgens de bank 2.500 medewerkers van ING aan het antiwitwasbeleid.Daarnaast richt ING twee comités op voor de dochterondernemingen. Het eerste zal een coördinerende rol hebben en zorgt voor een overzicht van alle antiwitwasactiviteiten. Het tweede comité houdt zich uitsluitend bezig met het klantenbestand; het aannemen van nieuwe klanten en het uitsluiten van verdachte klanten.ING kwam in september vorig jaar tot een schikking met het Nederlandse gerecht: ze betaalde in totaal 775 miljoen euro omdat ze te weinig deed om te voorkomen dat klanten geld konden witwassen. Dat kwam de bank op veel maatschappelijke en politieke verontwaardiging te staan. En ook in Italië werd ING op de vingers getikt voor haar antiwitwasbeleid.