De raad van bestuur van Infrabel keurde het ondernemingsplan voor de periode 2023 tot 2032 dinsdag goed. Dat bevat ook de grote lijnen van de investeringen die de spoornetbeheerder de komende tien jaar wil doen. Het plan is onder meer afgestemd op de uitbreidingen van het treinaanbod die de spoorwegmaatschappij NMBS, waarvan de raad van bestuur midden mei ook een tienjarenplan goedkeurde, wil doorvoeren. Er is bijvoorbeeld ook ruimte voor investeringen in goederencapaciteit om de groei van de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent te ondersteunen.

Infrabel wil nog niet concreet ingaan op het geld dat nodig is voor de uitvoering van het plan. De bedragen 'stroken met de budgetten die de minister van Mobiliteit (Georges Gilkinet, Ecolo, red.) aan de federale regering heeft gevraagd', klinkt het wel.

Ook Gilkinet kan nog niets kwijt over de budgetten, omdat die nog in onderhandeling zijn. Het is wel de ambitie van de mobiliteitsminister om de middelen die Infrabel ter beschikking krijgt, te verhogen. 'Er zullen zeker extra middelen nodig zijn om de ambities te realiseren. Het gaat om nuttige en nodige investeringen: één euro geïnvesteerd in het spoor brengt drie euro op voor onze economie', zegt hij. 'En we vragen ook efficiëntiewinsten van de bedrijven. Bovendien zullen ze meer inkomsten krijgen doordat er meer treinen met meer reizigers en goederen op het spoor komen.'

Alleszins zal het de eerste keer in een decennium zijn dat Infrabel aan langetermijndenken kan doen. Het laatste beheerscontract dateert namelijk van 2008 en liep tot en met 2012, en werd sindsdien meerdere keren verlengd zonder grote inhoudelijke veranderingen. 'Dit is toch een doorbraak', zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. 'Als je wil investeren in het spoor, moet je op de lange termijn denken. Dus dit is een zeer goede zaak. Het geeft rust en duidelijkheid.'

De raad van bestuur van Infrabel keurde het ondernemingsplan voor de periode 2023 tot 2032 dinsdag goed. Dat bevat ook de grote lijnen van de investeringen die de spoornetbeheerder de komende tien jaar wil doen. Het plan is onder meer afgestemd op de uitbreidingen van het treinaanbod die de spoorwegmaatschappij NMBS, waarvan de raad van bestuur midden mei ook een tienjarenplan goedkeurde, wil doorvoeren. Er is bijvoorbeeld ook ruimte voor investeringen in goederencapaciteit om de groei van de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent te ondersteunen.Infrabel wil nog niet concreet ingaan op het geld dat nodig is voor de uitvoering van het plan. De bedragen 'stroken met de budgetten die de minister van Mobiliteit (Georges Gilkinet, Ecolo, red.) aan de federale regering heeft gevraagd', klinkt het wel.Ook Gilkinet kan nog niets kwijt over de budgetten, omdat die nog in onderhandeling zijn. Het is wel de ambitie van de mobiliteitsminister om de middelen die Infrabel ter beschikking krijgt, te verhogen. 'Er zullen zeker extra middelen nodig zijn om de ambities te realiseren. Het gaat om nuttige en nodige investeringen: één euro geïnvesteerd in het spoor brengt drie euro op voor onze economie', zegt hij. 'En we vragen ook efficiëntiewinsten van de bedrijven. Bovendien zullen ze meer inkomsten krijgen doordat er meer treinen met meer reizigers en goederen op het spoor komen.'Alleszins zal het de eerste keer in een decennium zijn dat Infrabel aan langetermijndenken kan doen. Het laatste beheerscontract dateert namelijk van 2008 en liep tot en met 2012, en werd sindsdien meerdere keren verlengd zonder grote inhoudelijke veranderingen. 'Dit is toch een doorbraak', zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. 'Als je wil investeren in het spoor, moet je op de lange termijn denken. Dus dit is een zeer goede zaak. Het geeft rust en duidelijkheid.'