België is de coronacrisis ingegaan met een economie op volle kracht, een werkloosheid op een historisch dieptepunt en een veerkrachtige financiële sector, maar ook met reeds lang bestaande fiscale en structurele uitdagingen die nog steeds niet aangepakt werden, aldus het IMF. Het wijst daarbij op een hoge en nog verder toenemende overheidsschuld en het probleem van de vergrijzing. Andere uitdagingen zijn volgens het IMF een rigide arbeidsmarkt, moeilijkheden tot integratie van kwetsbare groepen, een vertragende productiviteitsgroei en een zwakke handelsdynamiek. De Belgische autoriteiten hebben een tijdig en sterk antwoord geboden op de coronacrisis en zo gezinnen en bedrijven beschermd voor een zware impact, luidt het. De onzekerheid blijft evenwel nog steeds hoog, en dus dringt het IMF erop aan om doelgerichte steunmaatregelen aan te houden tot de crisis gaan liggen is en er sprake is van een duidelijk herstel. Over wat er na de crisis moet gebeuren is het IMF ook duidelijk. België moet eindelijk de grote uitdagingen aanpakken. Er moet een plan komen voor een ambitieuze schuldafbouw. Tegelijk moeten essentiële sociale uitgaven beschermd worden en moet er ruimte blijven voor bijkomende publieke investeringen. De druk door de vergrijzing moet in de hand gehouden worden en de efficiëntie moet omhoog, zo luiden de aanbevelingen voor België. Tot slot geeft het IMF ook nog aan dat de klimaatdoelstellingen van ons land nog "substantiële extra inspanningen" vergen, evenals coördinatie tussen het federale niveau en de gewesten en een snelle uitvoering van het beleid. (Belga)

België is de coronacrisis ingegaan met een economie op volle kracht, een werkloosheid op een historisch dieptepunt en een veerkrachtige financiële sector, maar ook met reeds lang bestaande fiscale en structurele uitdagingen die nog steeds niet aangepakt werden, aldus het IMF. Het wijst daarbij op een hoge en nog verder toenemende overheidsschuld en het probleem van de vergrijzing. Andere uitdagingen zijn volgens het IMF een rigide arbeidsmarkt, moeilijkheden tot integratie van kwetsbare groepen, een vertragende productiviteitsgroei en een zwakke handelsdynamiek. De Belgische autoriteiten hebben een tijdig en sterk antwoord geboden op de coronacrisis en zo gezinnen en bedrijven beschermd voor een zware impact, luidt het. De onzekerheid blijft evenwel nog steeds hoog, en dus dringt het IMF erop aan om doelgerichte steunmaatregelen aan te houden tot de crisis gaan liggen is en er sprake is van een duidelijk herstel. Over wat er na de crisis moet gebeuren is het IMF ook duidelijk. België moet eindelijk de grote uitdagingen aanpakken. Er moet een plan komen voor een ambitieuze schuldafbouw. Tegelijk moeten essentiële sociale uitgaven beschermd worden en moet er ruimte blijven voor bijkomende publieke investeringen. De druk door de vergrijzing moet in de hand gehouden worden en de efficiëntie moet omhoog, zo luiden de aanbevelingen voor België. Tot slot geeft het IMF ook nog aan dat de klimaatdoelstellingen van ons land nog "substantiële extra inspanningen" vergen, evenals coördinatie tussen het federale niveau en de gewesten en een snelle uitvoering van het beleid. (Belga)