"IMEC heeft de ambitie om in de toekomst nog meer technologie naar de markt te brengen via de creatie van nieuwe spin-offs of via licenties naar bestaande bedrijven. Om de creatie van nieuwe ideeën nog beter te stroomlijnen gaat IMEC twee keer per jaar een 'Idea gathering event' organiseren zodat er voldoende instroom is van projecten die hier eventueel voor in een aanmerking komen", kondigt Muyters aan. De convenant die de Vlaamse overheid met IMEC afsloot voor de periode 2012-2016 stipuleert dat er in deze periode minimum acht nieuwe spin-offs moeten worden opgericht voor eind 2016. "Op basis van de huidige informatie zijn deze doelstellingen voor IMEC haalbaar", aldus Muyters. Sinds 2012 werden immers al zeven nieuwe spin-offs opgericht. De minister wijst er ook op dat de impact van IMEC's spin-offs op de Vlaamse economie aanzienlijk is in termen van jobcreatie en toegevoegde waarde. (Belga)

"IMEC heeft de ambitie om in de toekomst nog meer technologie naar de markt te brengen via de creatie van nieuwe spin-offs of via licenties naar bestaande bedrijven. Om de creatie van nieuwe ideeën nog beter te stroomlijnen gaat IMEC twee keer per jaar een 'Idea gathering event' organiseren zodat er voldoende instroom is van projecten die hier eventueel voor in een aanmerking komen", kondigt Muyters aan. De convenant die de Vlaamse overheid met IMEC afsloot voor de periode 2012-2016 stipuleert dat er in deze periode minimum acht nieuwe spin-offs moeten worden opgericht voor eind 2016. "Op basis van de huidige informatie zijn deze doelstellingen voor IMEC haalbaar", aldus Muyters. Sinds 2012 werden immers al zeven nieuwe spin-offs opgericht. De minister wijst er ook op dat de impact van IMEC's spin-offs op de Vlaamse economie aanzienlijk is in termen van jobcreatie en toegevoegde waarde. (Belga)