Het Vlaams opleidingsverlof lijkt aan een herziening toe. Het zou beter beperkt worden tot opleidingen met een directe meerwaarde voor de baan van de werknemer. Nu dreigen werkgevers de dupe te worden, want werknemers kunnen zich tijdens de werkuren omscholen om een andere job te gaan uitoefenen bij een andere werkgever. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Niet vanzelfsprekend

Bij de start van het schooljaar ging er ook iets nieuws van start in mijn kmo. Een medewerkster besliste educatief verlof aan te vragen, tegenwoordig heet dat Vlaams Opleidingsverlof.

Het regelt de opleidingen die werknemers mogen volgen zonder loonverlies. De medewerkster wilde een traject volgen om welzijnswerker te worden. Daar werd ik even stil van. Wat doe je met zo'n vraag?

Het is niet zo vanzelfsprekend, vind ik. Enerzijds heeft ieder individu het recht zijn carrière een andere wending te geven, anderzijds vind ik niet dat dat dient te gebeuren op de kap van de werkgever.

En dan heb ik het echt niet over de financiële kant van dat verhaal - al speelt dat uiteindelijk ook wel een rol, daar moet ik niet flauw over doen.

De opleiding die de vrouw in kwestie wilde volgen, duurt drie jaar. Gedurende die drie jaar zou ze twee dagen per week afwezig zijn op het werk, afwisselend een maandag en een vrijdag, dan weer een woensdag en een vrijdag. Ik dreig daardoor met een gigantisch planningsprobleem geconfronteerd te worden.

Het is aan mij om die aanvraag goed te keuren of niet. Niet goedkeuren vereist een grondige motivatie. Bovendien geniet de werknemer vanaf het moment dat de vraag is gesteld, een beschermd statuut. Wat mij betreft, is dat van het goede te veel.

Iedereen moet winnen met educatief verlof

Niemand twijfelt eraan dat we met zijn allen - de overheid en de werkgevers - inspanningen moeten doen in het kader van 'Levenslang Leren'. De Vlaamse regering doet er alles aan projecten in die zin te ondersteunen, en dat is broodnodig.

Problemen

Onze welvaartsstaat zal staan of vallen met leren, kennis en vaardigheden. Daarbij duiken drie problemen op.

De fiscaliteit is het eerste. Daarnaast is onze arbeidsmarkt erg rigide. Met slechts 68 procent werkenden tussen de 20 en 64 jaar dreigt een probleem te ontstaan door de toenemende vergrijzing. En dan is er de kwestie van opleidingen.

We blijven opleidingen zien als iets dat moet gebeuren in een bepaalde fase in het leven, het liefst ergens tussen de puberteit en de leeftijd voor je een gezin en carrière uitbouwt. Slechts 7 procent van de groep 30- tot en met 50-jarigen doet aan levenslang leren.

Van alle 55- tot 64-jarigen is minder dan de helft nog aan het werk en daalt het aantal dat nog een opleiding volgt tot 3,6 procent. Dat is een van de laagste scores in de Europese Unie.

Als we al oudere werknemers zien op de schoolbanken, is het vaak bij opleidingen als geschiedenis en filosofie. Die volgens ze uit interesse, niet omdat ze relevant zijn voor hun baan. Begrijp me niet verkeerd: dat zijn wel degelijk programma's met een grote meerwaarde. Maar het zijn niet de programma's waarop we moeten inzetten om onze arbeidsmarkt te bevolken met werknemers die klaar zijn voor de toekomst.

Laten we daarom niet blind zijn voor de gevolgen van een opleidingsbeleid dat niet of te weinig rekening houdt met de behoeften van de werkgever.

Opleidingen stimuleren

Ik wil opleidingen tijdens de werktijd echt stimuleren, zolang ze ook relevant zijn voor de actuele job. Opleidingen moeten er effectief voor zorgen dat werknemers zich beter kunnen ontplooien bij hun werkgever.

Iedereen zal het met mij eens zijn dat het onprettig is wanneer een werknemer een aanvraag indient voor een opleiding die niet aansluit bij zijn of haar huidige baan, en vermoedelijk ook direct van job zal veranderen zodra de opleiding is afgerond.

En vraagt u zich af wat ik heb geantwoord op de vraag van mijn medewerkster? Wat zou u gedaan hebben?

Het Vlaams opleidingsverlof lijkt aan een herziening toe. Het zou beter beperkt worden tot opleidingen met een directe meerwaarde voor de baan van de werknemer. Nu dreigen werkgevers de dupe te worden, want werknemers kunnen zich tijdens de werkuren omscholen om een andere job te gaan uitoefenen bij een andere werkgever. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Bij de start van het schooljaar ging er ook iets nieuws van start in mijn kmo. Een medewerkster besliste educatief verlof aan te vragen, tegenwoordig heet dat Vlaams Opleidingsverlof. Het regelt de opleidingen die werknemers mogen volgen zonder loonverlies. De medewerkster wilde een traject volgen om welzijnswerker te worden. Daar werd ik even stil van. Wat doe je met zo'n vraag? Het is niet zo vanzelfsprekend, vind ik. Enerzijds heeft ieder individu het recht zijn carrière een andere wending te geven, anderzijds vind ik niet dat dat dient te gebeuren op de kap van de werkgever. En dan heb ik het echt niet over de financiële kant van dat verhaal - al speelt dat uiteindelijk ook wel een rol, daar moet ik niet flauw over doen. De opleiding die de vrouw in kwestie wilde volgen, duurt drie jaar. Gedurende die drie jaar zou ze twee dagen per week afwezig zijn op het werk, afwisselend een maandag en een vrijdag, dan weer een woensdag en een vrijdag. Ik dreig daardoor met een gigantisch planningsprobleem geconfronteerd te worden. Het is aan mij om die aanvraag goed te keuren of niet. Niet goedkeuren vereist een grondige motivatie. Bovendien geniet de werknemer vanaf het moment dat de vraag is gesteld, een beschermd statuut. Wat mij betreft, is dat van het goede te veel. Niemand twijfelt eraan dat we met zijn allen - de overheid en de werkgevers - inspanningen moeten doen in het kader van 'Levenslang Leren'. De Vlaamse regering doet er alles aan projecten in die zin te ondersteunen, en dat is broodnodig. Onze welvaartsstaat zal staan of vallen met leren, kennis en vaardigheden. Daarbij duiken drie problemen op. De fiscaliteit is het eerste. Daarnaast is onze arbeidsmarkt erg rigide. Met slechts 68 procent werkenden tussen de 20 en 64 jaar dreigt een probleem te ontstaan door de toenemende vergrijzing. En dan is er de kwestie van opleidingen. We blijven opleidingen zien als iets dat moet gebeuren in een bepaalde fase in het leven, het liefst ergens tussen de puberteit en de leeftijd voor je een gezin en carrière uitbouwt. Slechts 7 procent van de groep 30- tot en met 50-jarigen doet aan levenslang leren. Van alle 55- tot 64-jarigen is minder dan de helft nog aan het werk en daalt het aantal dat nog een opleiding volgt tot 3,6 procent. Dat is een van de laagste scores in de Europese Unie. Als we al oudere werknemers zien op de schoolbanken, is het vaak bij opleidingen als geschiedenis en filosofie. Die volgens ze uit interesse, niet omdat ze relevant zijn voor hun baan. Begrijp me niet verkeerd: dat zijn wel degelijk programma's met een grote meerwaarde. Maar het zijn niet de programma's waarop we moeten inzetten om onze arbeidsmarkt te bevolken met werknemers die klaar zijn voor de toekomst. Laten we daarom niet blind zijn voor de gevolgen van een opleidingsbeleid dat niet of te weinig rekening houdt met de behoeften van de werkgever. Ik wil opleidingen tijdens de werktijd echt stimuleren, zolang ze ook relevant zijn voor de actuele job. Opleidingen moeten er effectief voor zorgen dat werknemers zich beter kunnen ontplooien bij hun werkgever.Iedereen zal het met mij eens zijn dat het onprettig is wanneer een werknemer een aanvraag indient voor een opleiding die niet aansluit bij zijn of haar huidige baan, en vermoedelijk ook direct van job zal veranderen zodra de opleiding is afgerond. En vraagt u zich af wat ik heb geantwoord op de vraag van mijn medewerkster? Wat zou u gedaan hebben?