Het Auditoraat kan geen namen vrijgeven, maar het onderzoek zou gericht zijn op bedrijven die zowel actief zijn op als naast het tarmac. Op het tarmac zijn Aviapartner en Flightcare actief.

De onderzoekers speuren naar bewijzen van mogelijke inbreuken op de mededingingswetgeving. Het zou daarbij onder meer gaan over prijsafspraken, verboden kruissubsidiëring en marge-uitholling.

De Algemene Directie Mededinging werd voor de acties bijgestaan door inspecteurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling en ICT-experts van de FOD Economie. Voor de huiszoekingen werd een 30-tal onderzoekers ingezet.

Het Auditoraat kan geen namen vrijgeven, maar het onderzoek zou gericht zijn op bedrijven die zowel actief zijn op als naast het tarmac. Op het tarmac zijn Aviapartner en Flightcare actief. De onderzoekers speuren naar bewijzen van mogelijke inbreuken op de mededingingswetgeving. Het zou daarbij onder meer gaan over prijsafspraken, verboden kruissubsidiëring en marge-uitholling. De Algemene Directie Mededinging werd voor de acties bijgestaan door inspecteurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling en ICT-experts van de FOD Economie. Voor de huiszoekingen werd een 30-tal onderzoekers ingezet.