De bank zou jarenlang gegoede klanten aangesproken hebben en aangemoedigd hebben om belastingen te ontduiken. Het zou gaan om bedragen van ettelijke miljarden dollars en het nadeel voor de Belgische staatskas zou verschillende honderden miljoenen bedragen.

Diamantwereld

"De verdenkingen ten laste van de bank HSBC Private Bank NV zijn gebaseerd op haar aanwezigheid en haar illegale tussenkomst, gedurende verschillende jaren, in België om welgestelde cliënten, in het bijzonder afkomstig uit de Antwerpse diamantwereld, te benaderen en hun vermogensbestanddelen te beheren", zegt parketwoordvoerster Jennifer Vanderputten. "De Zwitserse bank wordt ervan verdacht bewust fiscale fraude bevorderd en zelfs aangemoedigd te hebben door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van bepaalde bevoorrechte cliënten." Het zou gaan om offshorebedrijven in Panama en de Maagdeneilanden, die geen enkele economische activiteit hebben en die als enige doel hebben de vermogensbestanddelen van de cliënten te verbergen.

HSBC Private Bank zou dergelijke offshorebedrijven aan bepaalde cliënten verkocht hebben om de richtlijn van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de spaarfiscaliteit te omzeilen. Die richtlijn staat de lidstaten toe om belastingen te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs als die inkomsten verkregen werden in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Bilateraal akkoord

Sinds Zwitserland in 2004 een bilateraal akkoord ondertekende met de EU, werkte het aan deze richtlijn mee. Bepaalde inkomsten op spaargelden die Belgische belastingplichtigen in Zwitserland verkregen, werden zo belast aan 15 procent sinds 1 juli 2005 en aan 35 procent vanaf 2011. Met de maatregel hoopt de EU fiscale fraude te bestrijden, maar volgens het Brusselse parket zouden meer dan duizend Belgische belastingplichtigen betrokken zijn bij de fraudeconstructie die HSBC opzette.

'België misloopt enkele honderden miljoenen'

"Tussen 2003 en vandaag gaat het om bedragen die kunnen oplopen tot meerdere miljarden dollars", aldus de parketwoordvoerster. "Het nadeel voor de Belgische staat wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Hieraan kunnen nog veel hogere sommen toegevoegd worden die mogelijk witgewassen werden en die Justitie nog in beslag zou kunnen nemen. De betrokken belastingplichtigen zijn zowel cliënten die de FOD Financiën niet op de hoogte stelden van hun buitenlandse vermogensbestanddelen als cliënten die fiscale regularisaties (EBA) en akkoorden met de fiscus ondertekenden."

Onderzoeksrechter Claise en de speurders van de federale gerechtelijke politie die het onderzoek voeren zullen nu verschillende leidinggevenden en bedienden van de HSBC Private Bank oproepen voor een verhoor. "Gezien de buitengewone ernst van deze feiten en de omvang van het geleden nadeel rekent de onderzoeksrechter op de best mogelijke medewerking", aldus nog het parket. (Belga/BO)

De bank zou jarenlang gegoede klanten aangesproken hebben en aangemoedigd hebben om belastingen te ontduiken. Het zou gaan om bedragen van ettelijke miljarden dollars en het nadeel voor de Belgische staatskas zou verschillende honderden miljoenen bedragen. "De verdenkingen ten laste van de bank HSBC Private Bank NV zijn gebaseerd op haar aanwezigheid en haar illegale tussenkomst, gedurende verschillende jaren, in België om welgestelde cliënten, in het bijzonder afkomstig uit de Antwerpse diamantwereld, te benaderen en hun vermogensbestanddelen te beheren", zegt parketwoordvoerster Jennifer Vanderputten. "De Zwitserse bank wordt ervan verdacht bewust fiscale fraude bevorderd en zelfs aangemoedigd te hebben door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van bepaalde bevoorrechte cliënten." Het zou gaan om offshorebedrijven in Panama en de Maagdeneilanden, die geen enkele economische activiteit hebben en die als enige doel hebben de vermogensbestanddelen van de cliënten te verbergen. HSBC Private Bank zou dergelijke offshorebedrijven aan bepaalde cliënten verkocht hebben om de richtlijn van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de spaarfiscaliteit te omzeilen. Die richtlijn staat de lidstaten toe om belastingen te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs als die inkomsten verkregen werden in een andere lidstaat van de Europese Unie. Sinds Zwitserland in 2004 een bilateraal akkoord ondertekende met de EU, werkte het aan deze richtlijn mee. Bepaalde inkomsten op spaargelden die Belgische belastingplichtigen in Zwitserland verkregen, werden zo belast aan 15 procent sinds 1 juli 2005 en aan 35 procent vanaf 2011. Met de maatregel hoopt de EU fiscale fraude te bestrijden, maar volgens het Brusselse parket zouden meer dan duizend Belgische belastingplichtigen betrokken zijn bij de fraudeconstructie die HSBC opzette. "Tussen 2003 en vandaag gaat het om bedragen die kunnen oplopen tot meerdere miljarden dollars", aldus de parketwoordvoerster. "Het nadeel voor de Belgische staat wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Hieraan kunnen nog veel hogere sommen toegevoegd worden die mogelijk witgewassen werden en die Justitie nog in beslag zou kunnen nemen. De betrokken belastingplichtigen zijn zowel cliënten die de FOD Financiën niet op de hoogte stelden van hun buitenlandse vermogensbestanddelen als cliënten die fiscale regularisaties (EBA) en akkoorden met de fiscus ondertekenden." Onderzoeksrechter Claise en de speurders van de federale gerechtelijke politie die het onderzoek voeren zullen nu verschillende leidinggevenden en bedienden van de HSBC Private Bank oproepen voor een verhoor. "Gezien de buitengewone ernst van deze feiten en de omvang van het geleden nadeel rekent de onderzoeksrechter op de best mogelijke medewerking", aldus nog het parket. (Belga/BO)