Volgens berekeningen van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), waar staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer naar verwijst, blijkt dat tijdens de eerste drie maanden 126.004 mensen in de horeca werkten, tegen 123.334 vorig jaar en 120.902 het jaar daarvoor. Een toename met 2.2 procent. Klopt niet, of toch niet helemaal, oordeelt Horeca Vlaanderen.

De federatie betwist die cijfers niet, maar zegt dat ze een vertekend beeld geven. Door de invoering van de witte kassa heeft er een 'verwitting' plaatsgevonden, klinkt het, waardoor werknemers die vroeger gedeeltelijk in het zwart werkten, nu volledig officieel werken. Daardoor stijgt het aantal voltijdse equivalenten in de sector wel, maar 'zijn er geen arbeidsplaatsen bijgekomen bij de vaste tewerkstelling, noch voltijds noch deeltijds', aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Horeca Vlaanderen.

Van Assche wijst erop dat het aantal faillissementen in de sector in stijgende lijn zit. "Op zes maanden tijd zijn daardoor bijna 3.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan." Bovendien blijkt uit een bevraging door de federatie dat een kwart van de ondernemers de voorbije maanden personeel heeft moeten ontslaan, en dat nog eens een kwart de volgende maanden mensen zal moeten laten gaan.

Volgens Horeca Vlaanderen moeten de grootste problemen eigenlijk nog komen. "De geregistreerde kassa is verplicht sinds begin dit jaar, het aantal faillissementen zal de volgende maanden alleen maar toenemen. Bovendien moet ze nog worden geïnstalleerd in de helft van de Brusselse en Waalse zaken", verduidelijkt de federatie. "Zonder extra begeleiding wordt 2017 een donker jaar voor de tewerkstelling in onze sector."

Toch een lichtpuntje voor de horeca in ons land. De federatie toont zich tevreden dat de huidige begeleidende maatregelen goed worden gebruikt. "De flexi-jobs zijn een succes en ook de goedkope overuren worden meer en meer toegepast. We hopen dat een aantal vragen over de rechtszekerheid snel kunnen worden opgelost".

Maar er zijn meer verregaande maatregelen nodig, luidt het. Horeca Vlaanderen pleit voor een verlaging van de lasten op arbeid van het vaste personeel en een btw-verlaging. (BO)

Volgens berekeningen van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), waar staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer naar verwijst, blijkt dat tijdens de eerste drie maanden 126.004 mensen in de horeca werkten, tegen 123.334 vorig jaar en 120.902 het jaar daarvoor. Een toename met 2.2 procent. Klopt niet, of toch niet helemaal, oordeelt Horeca Vlaanderen.De federatie betwist die cijfers niet, maar zegt dat ze een vertekend beeld geven. Door de invoering van de witte kassa heeft er een 'verwitting' plaatsgevonden, klinkt het, waardoor werknemers die vroeger gedeeltelijk in het zwart werkten, nu volledig officieel werken. Daardoor stijgt het aantal voltijdse equivalenten in de sector wel, maar 'zijn er geen arbeidsplaatsen bijgekomen bij de vaste tewerkstelling, noch voltijds noch deeltijds', aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Horeca Vlaanderen.Van Assche wijst erop dat het aantal faillissementen in de sector in stijgende lijn zit. "Op zes maanden tijd zijn daardoor bijna 3.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan." Bovendien blijkt uit een bevraging door de federatie dat een kwart van de ondernemers de voorbije maanden personeel heeft moeten ontslaan, en dat nog eens een kwart de volgende maanden mensen zal moeten laten gaan.Volgens Horeca Vlaanderen moeten de grootste problemen eigenlijk nog komen. "De geregistreerde kassa is verplicht sinds begin dit jaar, het aantal faillissementen zal de volgende maanden alleen maar toenemen. Bovendien moet ze nog worden geïnstalleerd in de helft van de Brusselse en Waalse zaken", verduidelijkt de federatie. "Zonder extra begeleiding wordt 2017 een donker jaar voor de tewerkstelling in onze sector." Toch een lichtpuntje voor de horeca in ons land. De federatie toont zich tevreden dat de huidige begeleidende maatregelen goed worden gebruikt. "De flexi-jobs zijn een succes en ook de goedkope overuren worden meer en meer toegepast. We hopen dat een aantal vragen over de rechtszekerheid snel kunnen worden opgelost". Maar er zijn meer verregaande maatregelen nodig, luidt het. Horeca Vlaanderen pleit voor een verlaging van de lasten op arbeid van het vaste personeel en een btw-verlaging. (BO)