In het verslag over het derde kwartaal verschaft Elia Group, die niet alleen actief is als hoogspanningsbeheerder in ons land maar ook in een groot deel van Duitsland, meer duidelijkheid over de investeringsplannen die er de komende jaren zitten aan te komen. De hoogspanningsspecialist heeft heel wat werk voor de boeg. In ons land gaat het onder meer om de uitbouw van het Ventilus-project, het energie-eiland of de hoogspanningslijn Boucle-du-Hainaut. Die projecten moeten de elektriciteit opgewekt door de nieuwe windparken op zee naar land brengen. Voor de periode 2023-2027 raamt de groep de investeringen op 15,9 miljard euro: 7,2 miljard euro voor België en 8,7 miljard euro voor Duitsland. In de voorgaande ramingen (2022-2026) was sprake van 4 en 5,6 miljard euro voor respectievelijk België en Duitsland. De hoogspanningsgroep schakelt de investeringsplannen daarmee een versnelling hoger. Dat is in lijn met Europese en nationale doelstellingen om nog meer in te zetten op hernieuwbare energie. Maar ook de stijgende inflatie, waardoor ruwe materialen ook voor Elia duurder worden, spelen een rol in de extra miljarden die worden uitgetrokken. Dat is allemaal "mits de regelgevingskaders de investeringen ondersteunen", merkt de groep op. (Belga)

In het verslag over het derde kwartaal verschaft Elia Group, die niet alleen actief is als hoogspanningsbeheerder in ons land maar ook in een groot deel van Duitsland, meer duidelijkheid over de investeringsplannen die er de komende jaren zitten aan te komen. De hoogspanningsspecialist heeft heel wat werk voor de boeg. In ons land gaat het onder meer om de uitbouw van het Ventilus-project, het energie-eiland of de hoogspanningslijn Boucle-du-Hainaut. Die projecten moeten de elektriciteit opgewekt door de nieuwe windparken op zee naar land brengen. Voor de periode 2023-2027 raamt de groep de investeringen op 15,9 miljard euro: 7,2 miljard euro voor België en 8,7 miljard euro voor Duitsland. In de voorgaande ramingen (2022-2026) was sprake van 4 en 5,6 miljard euro voor respectievelijk België en Duitsland. De hoogspanningsgroep schakelt de investeringsplannen daarmee een versnelling hoger. Dat is in lijn met Europese en nationale doelstellingen om nog meer in te zetten op hernieuwbare energie. Maar ook de stijgende inflatie, waardoor ruwe materialen ook voor Elia duurder worden, spelen een rol in de extra miljarden die worden uitgetrokken. Dat is allemaal "mits de regelgevingskaders de investeringen ondersteunen", merkt de groep op. (Belga)