Het decreet "is in werking getreden op het moment van de publicatie en zijn legitimiteit, geldigheid en juridische effectiviteit zijn onherroepelijk", zo vermeldt de uitspraak van het Venezolaanse hooggerechtshof. Het decreet van de socialistische president stelde dat de regering de middelen van privébedrijven mag aanwenden, om te voorkomen dat er geknabbeld wordt aan sociale verworvenheden inzake onderwijs, gezondheid en wonen. Ook de toegang tot voedsel en medicijnen moet verzekerd blijven. De economische noodtoestand zou voor een periode van zestig dagen van kracht blijven. De maatregel werd evenwel tegengehouden door de oppositie, die in het Venezolaanse parlement over een tweederdemeerderheid beschikt. Maar het hooggerechtshof heeft de volksvertegenwoordigers nu teruggefloten. Maduro heeft via een tv-toespraak al laten weten tevreden te zijn over de beslissing van het Hooggerechtshof. "Dit zal het werk enorm vereenvoudigen", klonk het. Hij maakte ook duidelijk dat hij de komende dagen al de eerste concrete maatregelen zal nemen. De oppositie laat via sociale media dan weer zijn verontwaardiging blijken. "Het hooggerechtshof mag zich de bevoegdheden van de wetgevende macht niet toe-eigenen" en het hof "plaatst zich boven de wil van het volk", zo luidt de kritiek op Twitter. Het Zuid-Amerikaanse land, dat over de grootste oliereserves ter wereld beschikt, bevindt zich in een diepe crisis door de val van de olieprijzen. Dit vertaalt zich in een tekort aan basisproducten zoals koffie, olie of pampers, waarbij de Venezolanen ook urenlang moeten aanschuiven om voedsel te kunnen kopen. (Belga)

Het decreet "is in werking getreden op het moment van de publicatie en zijn legitimiteit, geldigheid en juridische effectiviteit zijn onherroepelijk", zo vermeldt de uitspraak van het Venezolaanse hooggerechtshof. Het decreet van de socialistische president stelde dat de regering de middelen van privébedrijven mag aanwenden, om te voorkomen dat er geknabbeld wordt aan sociale verworvenheden inzake onderwijs, gezondheid en wonen. Ook de toegang tot voedsel en medicijnen moet verzekerd blijven. De economische noodtoestand zou voor een periode van zestig dagen van kracht blijven. De maatregel werd evenwel tegengehouden door de oppositie, die in het Venezolaanse parlement over een tweederdemeerderheid beschikt. Maar het hooggerechtshof heeft de volksvertegenwoordigers nu teruggefloten. Maduro heeft via een tv-toespraak al laten weten tevreden te zijn over de beslissing van het Hooggerechtshof. "Dit zal het werk enorm vereenvoudigen", klonk het. Hij maakte ook duidelijk dat hij de komende dagen al de eerste concrete maatregelen zal nemen. De oppositie laat via sociale media dan weer zijn verontwaardiging blijken. "Het hooggerechtshof mag zich de bevoegdheden van de wetgevende macht niet toe-eigenen" en het hof "plaatst zich boven de wil van het volk", zo luidt de kritiek op Twitter. Het Zuid-Amerikaanse land, dat over de grootste oliereserves ter wereld beschikt, bevindt zich in een diepe crisis door de val van de olieprijzen. Dit vertaalt zich in een tekort aan basisproducten zoals koffie, olie of pampers, waarbij de Venezolanen ook urenlang moeten aanschuiven om voedsel te kunnen kopen. (Belga)