"Zonder de provisie van 231 miljoen op onze kredietportefeuille in Hongarije zouden we hier staan pronken met een half miljard euro winst over het tweede kwartaal", zei Johan Thijs, CEO van KBC Group, bij aanvang van een persconferentie. Nu klokte KBC af op 317 miljoen euro nettowinst, minder dan de 397 miljoen euro uit het eerste kwartaal en een pak minder dan de 517 miljoen euro uit het tweede kwartaal van 2013.

De grote boosdoener is een recente wet in Hongarije die bepaalt dat de banken alle wisselkoersmarges en renteaanpassingen die ze hebben doorgevoerd op leningen in een andere munt dan de Hongaarse forint, moeten terug betalen aan de klanten. De wet is rectroactief en gaat tien jaar terug in de tijd.

De maatregel zal alle banken die in Hongarije actief zijn een aardige duit kosten. KBC nam hiervoor een provisie van 161 miljoen euro en daar bovenop 70 miljoen euro voor de precieze afhandeling met de klanten. De manier waarop de regeling wordt uitgevoerd moet nog vastgelegd worden in een aparte wet, die tegen eind dit jaar klaar zal zijn.

KBC is in Hongarije actief via K&H Bank, die 1,6 miljoen klanten bedient via 220 bankkantoren. Ze is de op een na grootste bank van het land. De kredietportefeuille van K&H bedraagt 5,1 miljard euro. Daarvan betreft 1,5 miljard euro leningen in een vreemde munt. In het begin van de jaren 2000 sloten veel Hongaren een hypotheek in Zwitserse frank af, zodat ze konden genieten van lagere intrestvoeten. Maar door de daling van de Hongaarse forint kwam het wisselkoersrisico naar boven en werden de leningen heel zwaar om dragen.

De Hongaarse overheid wil dat op termijn alle leningen in buitenlandse valuta weer in forint worden omgezet. De grote vraag is wie zal opdraaien voor de wisselkoersverliezen. De banken mogen vrezen dat er nog een belangrijke factuur volgt. Ook KBC houdt rekening met bijkomende verliezen op haar Hongaarse leningen in vreemde valuta: een hypotheekportefeuille van 600 miljoen euro groot en voor 800 miljoen euro consumentenkredieten die gedekt worden door een woning.

Ierland

Naast Hongarije lijkt ook Ierland nog een tijdlang op de resultaten van KBC Group te wegen. De bank zag zich verplicht 62 miljoen euro extra provisies voor Ierland aan te leggen in het tweede kwartaal (tegen 48 miljoen euro in het eerste kwartaal). KBC houdt vast aan zijn voorspelling dat de Ierse provisies dit jaar oplopen met 150 tot 200 miljoen euro. CEO Johan Thijs liet er evenwel geen twijfel over bestaan dat het wellicht niet veel minder dan 200 miljoen euro wordt.

De economische situatie in Ierland lijkt aan de beterhand, maar KBC blijkt aankijken tegen een toename van de probleemkredieten (kredieten met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer). Dat aantal is nu al opgelopen tot 28,6 procent. CFO Luc Popelier trekt zich op aan het feit dat de betalingsachterstand in zijn totaliteit daalt. Het binnenlands verbruik in Ierland blijft evenwel bescheiden, en het herstel van de huizenmarkt beperkt zich tot de regio van Dublin.

KBC Group denkt dat ze in Ierland ook in de jaren 2015 en 2016 extra provisies zal moeten opzijzetten. Telkens zou het gaan om 50 tot 100 miljoen euro. Sommige analisten wijzen erop dat KBC zijn problemen in Ierland en Hongarije wellicht onderschat. Zo wordt in Ierland binnenkort de definitie van een probleemkrediet aangepast aan de nieuwe normen van de toezichthouder EBA. Dat zal leiden tot een toename van het aantal probleemkredieten en een globale daling van de dekking van deze probleemkredieten door provisies.

Kernmarkten

Niettemin blijft KBC zijn engagement tegenover de twee landen trouw. KBC Bank Ireland werd vorig jaar geherkapitaliseerd om de kredietverliezen te dekken. K&H Bank heeft voorlopig nog een kapitaalbuffer boven de wettelijke vereisten maar die is drastisch geslonken. "Als het moet zal KBC ook in zijn Hongaars filiaal kapitaal bijsteken", bevestigde CEO Johan Thijs. Hij blijft geloven in het potentieel van het land, en blijft Hongarije als een van de kernmarkten van KBC beschouwen.

"Zonder eenmalige elementen heeft KBC in Hongarije een gezonde en winstgevende franchise", beklemtoont Thijs. De voorbije jaren maakte K&H Bank, zelfs na aftrek van de hoge banktaksen, een winst van 60 tot 70 miljoen euro. Door de maatregelen op de leningen in vreemde valuta zal de bank dit jaar echter in het rood duiken. KBC zal de Hongaarse overheidsmaatregelen aanvechten, wellicht voor een rechtbank, omdat ze volgens haar strijdig zijn met de Europese wetgeving.

"Zonder de provisie van 231 miljoen op onze kredietportefeuille in Hongarije zouden we hier staan pronken met een half miljard euro winst over het tweede kwartaal", zei Johan Thijs, CEO van KBC Group, bij aanvang van een persconferentie. Nu klokte KBC af op 317 miljoen euro nettowinst, minder dan de 397 miljoen euro uit het eerste kwartaal en een pak minder dan de 517 miljoen euro uit het tweede kwartaal van 2013.De grote boosdoener is een recente wet in Hongarije die bepaalt dat de banken alle wisselkoersmarges en renteaanpassingen die ze hebben doorgevoerd op leningen in een andere munt dan de Hongaarse forint, moeten terug betalen aan de klanten. De wet is rectroactief en gaat tien jaar terug in de tijd.De maatregel zal alle banken die in Hongarije actief zijn een aardige duit kosten. KBC nam hiervoor een provisie van 161 miljoen euro en daar bovenop 70 miljoen euro voor de precieze afhandeling met de klanten. De manier waarop de regeling wordt uitgevoerd moet nog vastgelegd worden in een aparte wet, die tegen eind dit jaar klaar zal zijn.KBC is in Hongarije actief via K&H Bank, die 1,6 miljoen klanten bedient via 220 bankkantoren. Ze is de op een na grootste bank van het land. De kredietportefeuille van K&H bedraagt 5,1 miljard euro. Daarvan betreft 1,5 miljard euro leningen in een vreemde munt. In het begin van de jaren 2000 sloten veel Hongaren een hypotheek in Zwitserse frank af, zodat ze konden genieten van lagere intrestvoeten. Maar door de daling van de Hongaarse forint kwam het wisselkoersrisico naar boven en werden de leningen heel zwaar om dragen.De Hongaarse overheid wil dat op termijn alle leningen in buitenlandse valuta weer in forint worden omgezet. De grote vraag is wie zal opdraaien voor de wisselkoersverliezen. De banken mogen vrezen dat er nog een belangrijke factuur volgt. Ook KBC houdt rekening met bijkomende verliezen op haar Hongaarse leningen in vreemde valuta: een hypotheekportefeuille van 600 miljoen euro groot en voor 800 miljoen euro consumentenkredieten die gedekt worden door een woning.Naast Hongarije lijkt ook Ierland nog een tijdlang op de resultaten van KBC Group te wegen. De bank zag zich verplicht 62 miljoen euro extra provisies voor Ierland aan te leggen in het tweede kwartaal (tegen 48 miljoen euro in het eerste kwartaal). KBC houdt vast aan zijn voorspelling dat de Ierse provisies dit jaar oplopen met 150 tot 200 miljoen euro. CEO Johan Thijs liet er evenwel geen twijfel over bestaan dat het wellicht niet veel minder dan 200 miljoen euro wordt.De economische situatie in Ierland lijkt aan de beterhand, maar KBC blijkt aankijken tegen een toename van de probleemkredieten (kredieten met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer). Dat aantal is nu al opgelopen tot 28,6 procent. CFO Luc Popelier trekt zich op aan het feit dat de betalingsachterstand in zijn totaliteit daalt. Het binnenlands verbruik in Ierland blijft evenwel bescheiden, en het herstel van de huizenmarkt beperkt zich tot de regio van Dublin.KBC Group denkt dat ze in Ierland ook in de jaren 2015 en 2016 extra provisies zal moeten opzijzetten. Telkens zou het gaan om 50 tot 100 miljoen euro. Sommige analisten wijzen erop dat KBC zijn problemen in Ierland en Hongarije wellicht onderschat. Zo wordt in Ierland binnenkort de definitie van een probleemkrediet aangepast aan de nieuwe normen van de toezichthouder EBA. Dat zal leiden tot een toename van het aantal probleemkredieten en een globale daling van de dekking van deze probleemkredieten door provisies.Niettemin blijft KBC zijn engagement tegenover de twee landen trouw. KBC Bank Ireland werd vorig jaar geherkapitaliseerd om de kredietverliezen te dekken. K&H Bank heeft voorlopig nog een kapitaalbuffer boven de wettelijke vereisten maar die is drastisch geslonken. "Als het moet zal KBC ook in zijn Hongaars filiaal kapitaal bijsteken", bevestigde CEO Johan Thijs. Hij blijft geloven in het potentieel van het land, en blijft Hongarije als een van de kernmarkten van KBC beschouwen. "Zonder eenmalige elementen heeft KBC in Hongarije een gezonde en winstgevende franchise", beklemtoont Thijs. De voorbije jaren maakte K&H Bank, zelfs na aftrek van de hoge banktaksen, een winst van 60 tot 70 miljoen euro. Door de maatregelen op de leningen in vreemde valuta zal de bank dit jaar echter in het rood duiken. KBC zal de Hongaarse overheidsmaatregelen aanvechten, wellicht voor een rechtbank, omdat ze volgens haar strijdig zijn met de Europese wetgeving.