De gedragscode van Febelfin en BZB-Fedafin werd woensdag ondertekend, met steun van Peeters en Borsus. De code reikt principes aan voor de goede relaties tussen banken en zelfstandige agenten. Zo stelt de code dat bankagenten allerhande informatie moeten krijgen, onder meer als de bank tot een herstructurering zou overgaan. Er is ook een lijst opgenomen van clausules die niet in een overeenkomst mogen staan. Zo mag er geen verplichte afname zijn van een aantal diensten of producten. FVF is niet tevreden dat ze niet betrokken werd, "terwijl beide ministeries heel goed weten dat er ook nog andere federaties zijn die de banktussenpersonen vertegenwoordigen in België. FVF is in Vlaanderen de wettelijk erkende beroepsfederatie die meer dan 1.600 leden telt, waarvan een heel groot deel ook actief is als bankagent". Volgens directeur Kelly Schamphelaere werd er naar aanleidig van de gedragscode verschillende malen contact opgenomen met de ministeries, maar werd men steeds afgewimpeld. De FVF heeft vooral heel wat vragen over de inhoud van de gedragscode. "Bepaalde clausules zijn juridisch niet correct en onaanvaardbaar naar de bankagent toe", klinkt het. Schamphelaere verwijst bijvoorbeeld naar de uittredingsvergoeding die 'binnen een redelijke termijn' moet worden betaald. Dat is veel te vaag". Ze heeft het ook over discriminatie. "Wat met bankagenten die lid zijn van BZB, voor wie de gedragscode bindend is, en bankagenten die er geen lid van zijn?". De voorzitster van FVF laat nu door gespecialiseerde advocaten onderzoeken of men naar de Raad van State kan stappen tegen de gedragscode. Het aspect discriminatie zou dan weer voor een rechter van koophandel kunnen worden aangevochten. (Belga)

De gedragscode van Febelfin en BZB-Fedafin werd woensdag ondertekend, met steun van Peeters en Borsus. De code reikt principes aan voor de goede relaties tussen banken en zelfstandige agenten. Zo stelt de code dat bankagenten allerhande informatie moeten krijgen, onder meer als de bank tot een herstructurering zou overgaan. Er is ook een lijst opgenomen van clausules die niet in een overeenkomst mogen staan. Zo mag er geen verplichte afname zijn van een aantal diensten of producten. FVF is niet tevreden dat ze niet betrokken werd, "terwijl beide ministeries heel goed weten dat er ook nog andere federaties zijn die de banktussenpersonen vertegenwoordigen in België. FVF is in Vlaanderen de wettelijk erkende beroepsfederatie die meer dan 1.600 leden telt, waarvan een heel groot deel ook actief is als bankagent". Volgens directeur Kelly Schamphelaere werd er naar aanleidig van de gedragscode verschillende malen contact opgenomen met de ministeries, maar werd men steeds afgewimpeld. De FVF heeft vooral heel wat vragen over de inhoud van de gedragscode. "Bepaalde clausules zijn juridisch niet correct en onaanvaardbaar naar de bankagent toe", klinkt het. Schamphelaere verwijst bijvoorbeeld naar de uittredingsvergoeding die 'binnen een redelijke termijn' moet worden betaald. Dat is veel te vaag". Ze heeft het ook over discriminatie. "Wat met bankagenten die lid zijn van BZB, voor wie de gedragscode bindend is, en bankagenten die er geen lid van zijn?". De voorzitster van FVF laat nu door gespecialiseerde advocaten onderzoeken of men naar de Raad van State kan stappen tegen de gedragscode. Het aspect discriminatie zou dan weer voor een rechter van koophandel kunnen worden aangevochten. (Belga)