Volgens Holcim heeft het project GO4ZERO de ambitie om de bestaande capaciteiten duurzamer te maken en daarnaast een concrete oplossing te bieden in de strijd tegen de klimaatopwarming. De twee huidige ovens verwerken krijt, maar de bestaande groeve nadert het einde van zijn levensduur. De geplande nieuwe oven zal een capaciteit hebben van 6.000 ton per dag, ongeveer gelijk aan de capaciteit van de huidige twee ovens samen. Deze nieuwe oven zal kalksteen gebruiken, rijk aan calciumcarbonaat. Door de verandering van grondstof en technologie zullen de specifieke CO2-emissies met bijna 30 procent kunnen worden verminderd. De huidige vergunningsprocedure dekt enkel de eerste fase van de 'zero carbon'-ambitie en bedraagt een investering van enkele honderden miljoenen euro's (400 miljoen, zo schrijft De Tijd). De ingebruikname van de nieuwe installaties is voorzien voor midden 2025. De kalksteen zal per spoorweg worden aangevoerd vanuit ontginningsplaatsen in de regio rond Doornik. Holcim en spoornetbeheerder Infrabel werken daarom samen voor de noodzakelijke werken aan de spoorverbindingen, maar ook aan de aansluiting tussen het openbare net en de privéstations die ingericht moeten worden. Het project zal een belangrijke dynamische en economische impuls zijn voor de regio tijdens de hele constructiefase en toelaten er een toekomstig duurzame hub te creëren voor de verwerking en valorisatie van CO2, klinkt het nog. (Belga)

Volgens Holcim heeft het project GO4ZERO de ambitie om de bestaande capaciteiten duurzamer te maken en daarnaast een concrete oplossing te bieden in de strijd tegen de klimaatopwarming. De twee huidige ovens verwerken krijt, maar de bestaande groeve nadert het einde van zijn levensduur. De geplande nieuwe oven zal een capaciteit hebben van 6.000 ton per dag, ongeveer gelijk aan de capaciteit van de huidige twee ovens samen. Deze nieuwe oven zal kalksteen gebruiken, rijk aan calciumcarbonaat. Door de verandering van grondstof en technologie zullen de specifieke CO2-emissies met bijna 30 procent kunnen worden verminderd. De huidige vergunningsprocedure dekt enkel de eerste fase van de 'zero carbon'-ambitie en bedraagt een investering van enkele honderden miljoenen euro's (400 miljoen, zo schrijft De Tijd). De ingebruikname van de nieuwe installaties is voorzien voor midden 2025. De kalksteen zal per spoorweg worden aangevoerd vanuit ontginningsplaatsen in de regio rond Doornik. Holcim en spoornetbeheerder Infrabel werken daarom samen voor de noodzakelijke werken aan de spoorverbindingen, maar ook aan de aansluiting tussen het openbare net en de privéstations die ingericht moeten worden. Het project zal een belangrijke dynamische en economische impuls zijn voor de regio tijdens de hele constructiefase en toelaten er een toekomstig duurzame hub te creëren voor de verwerking en valorisatie van CO2, klinkt het nog. (Belga)