De Vlaamse bank-verzekeraar KBC Groep had eind september al 631 miljoen euro aan banktaksen betaald. Dat komt overeen met 14 procent van de operationele kosten. Tegen eind dit jaar zal de rekening oplopen tot 657 miljoen euro. "Dat is een toename met 25 procent in vergelijking met 2021, of meer dan het dubbele van de inflatie", merkte CEO Johan Thijs fijntjes op bij de presentatie van de kwartaalresultaten.
...

De Vlaamse bank-verzekeraar KBC Groep had eind september al 631 miljoen euro aan banktaksen betaald. Dat komt overeen met 14 procent van de operationele kosten. Tegen eind dit jaar zal de rekening oplopen tot 657 miljoen euro. "Dat is een toename met 25 procent in vergelijking met 2021, of meer dan het dubbele van de inflatie", merkte CEO Johan Thijs fijntjes op bij de presentatie van de kwartaalresultaten.KBC realiseerde in het derde kwartaal 776 miljoen euro nettowinst. Dat is 80 miljoen meer dan analisten hadden verwacht en 175 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank profiteerde vooral van de hogere rente, die de rente-inkomsten met 17 procent deed stijgen, tot 1,3 miljard euro. Omdat banken als KBC dankzij de hogere rente hun winst zien toenemen, maken overheden overal in Europa plannen om die winsten af te romen. In Hongarije moet KBC al de helft van zijn winst afstaan. En zopas keurde ook Tsjechië een wet goed, die de 'overwinsten' in de banksector wil belasten. In België besloot de federale regering de fiscale aftrek van de banktaksen te verminderen van 100 naar 20 procent."De Belgische begrotingsmaatregel zal ons een paar tientallen miljoenen euro's kosten", becijferde Thijs. "In Tsjechië komt er een taks van 60 procent op de winsten die meer dan 20 procent hoger liggen dan het gemiddelde van de voorbije vier jaar. Ook die maatregel zal een negatieve impact van enkele tientallen miljoenen euro's voor KBC hebben."Het gros van de bestaande banktaksen worden geheven op de deposito's. In de eerste negen maanden van dit jaar stegen die bij KBC met 6 procent. Dat impliceert dat ook de banktaksen automatisch toenemen. "We worden geconfronteerd met hogere taksen én met een toename van de deposito's", aldus Thijs. "Als je alle elementen in rekening brengt, zullen we volgend jaar ruim 700 miljoen euro aan banktaksen betalen. Dat is heel veel geld." Thijs zegt dat hij de keuze van de politici om de banksector zwaar te belasten, respecteert. Maar hij wijst erop dat die beslissing gevolgen kan hebben: "Financiële instellingen moeten de economie kunnen ondersteunen, zeker in moeilijke omstandigheden, zoals vandaag. Als je winsten uit een bedrijf haalt, heeft dat onvermijdelijk een impact. In het geval van banken zou het kunnen betekenen dat er minder gemakkelijk krediet verstrekt wordt."Voorlopig is dat niet aan de orde, blijkt uit de kwartaalcijfers van KBC. Op kwartaalbasis was er een toename van de kredietverstrekking met 2 procent. In vergelijking met het derde kwartaal van 2021 is er zelfs sprake van 9 procent groei. "In België hebben we dit jaar al voor 10 miljard euro nieuwe leningen verstrekt", aldus Thijs.Hij wijst er wel op dat de commerciële marges in woonkredieten onder druk staan door de forse concurrentiestrijd. In kmo-kredieten daarentegen kon KBC zijn marge verbeteren. De globale rentemarge op groepsniveau bedraagt momenteel 1,9 procent. De moeilijke economische omstandigheden hebben nog geen enkele impact op de kredietportefeuille van KBC. Uit voorzichtigheid zet de bank niettemin 119 miljoen euro extra provisies opzij. Daarmee beschikt ze nu over een buffer van 387 miljoen euro, om eventuele kredietverliezen op te vangen. "Dat komt overeen met 20 basispunten in verhouding tot ons leenboek", aldus Thijs. "Dat is precies het gemiddelde van één jaar kredietverliezen doorheen de economische cyclus."