De regulator legde de boete op in het kader van kortingen die bpost toekent aan klanten met een groot zendvolume (zogenoemde kwantumkortingen). Volgens het BIPT werden postverwerkingsbedrijven na een wijziging van het kortingensysteem gediscrimineerd tegenover zakelijke klanten. De kortingen voor postverwerkingsbedrijven werden immers niet langer berekend op basis van het totale zendvolume van alle afnemers aan wie zij hun diensten verleenden, maar op basis van het zendvolume van elk van hun afnemers afzonderlijk. Postverwerkingsbedrijven konden daardoor geen voordeel putten uit het samenvoegen van de volumes van de afzenders. Bpost ging tegen de boete in beroep. Tijdens de procedure werd ook een vraag gesteld aan het Europees Hof voor Justitie. Dat was van oordeel dat bpost wel degelijk andere kortingen mag hebben voor postverwerkingsbedrijven. In een arrest van 10 maart, dat dinsdag werd gepubliceerd, annuleert het Brusselse hof van beroep de boete die het BIPT in 2011 uitschreef. De regulator moet bpost ook 1.506 euro betalen. (Belga)

De regulator legde de boete op in het kader van kortingen die bpost toekent aan klanten met een groot zendvolume (zogenoemde kwantumkortingen). Volgens het BIPT werden postverwerkingsbedrijven na een wijziging van het kortingensysteem gediscrimineerd tegenover zakelijke klanten. De kortingen voor postverwerkingsbedrijven werden immers niet langer berekend op basis van het totale zendvolume van alle afnemers aan wie zij hun diensten verleenden, maar op basis van het zendvolume van elk van hun afnemers afzonderlijk. Postverwerkingsbedrijven konden daardoor geen voordeel putten uit het samenvoegen van de volumes van de afzenders. Bpost ging tegen de boete in beroep. Tijdens de procedure werd ook een vraag gesteld aan het Europees Hof voor Justitie. Dat was van oordeel dat bpost wel degelijk andere kortingen mag hebben voor postverwerkingsbedrijven. In een arrest van 10 maart, dat dinsdag werd gepubliceerd, annuleert het Brusselse hof van beroep de boete die het BIPT in 2011 uitschreef. De regulator moet bpost ook 1.506 euro betalen. (Belga)