De conjunctuurgevoelige uitzendsector draagt nog altijd de sporen van de Grote Recessie van 2008 en 2009, die zwaar op de branche heeft ingehakt. Maar de uitzendsector staat ook structureel onder druk, blijkt uit een boek naar aanleiding van 50 jaar Randstad in België. Uitzendarbeid moet het almaar meer afleggen tegen andere flexibiliteitsvormen zoals aannemingen, freelancers en zelfstandigen. Uitzendarbeid krijgt concurrentie, maar zal niet verdwijnen, zeggen experts. Want uitzendarbeid is een noodzakelijk smeermiddel voor de rigide Belgische arbeidsmarkt. Het relatief dure ontslag, de anciënniteitsvergoeding en de hogere loonkosten maken dat er in België nog altijd te weinig mobiliteit is op de arbeidsmarkt.

'Het is onbegrijpelijk dat de vakbonden de voordelen van de uitzendarbeid niet erkennen'

Uitzendarbeid zwakt die rigiditeit af. Ruim de helft van de vacatures bij de VDAB wordt aangeleverd door de uitzendsector. De branche speelt een cruciale rol in het aan een job helpen van mensen uit kansengroepen. Als we kijken naar de doorstroming van arbeidskrachten van de ene naar de andere sector, dan is de uitzendsector betrokken bij de belangrijkste tien stromen. Meer dan 30 procent van de uitzendkrachten vindt na een tijd een vaste job.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de vakbonden de voordelen van het stelsel niet erkennen en nog altijd acties voeren tegen uitzendarbeid. Niet alleen zijn uitzendjobs goed voor de arbeidsmarkt, het systeem is ook strikt gereglementeerd. De uitzendkracht is goed beschermd. De vakbonden zouden beter hun pijlen richten op malafide buitenlandse bedrijven die hier via nepstatuten werknemers voor een zeer laag loon en zonder sociale rechten tewerkstellen.

De conjunctuurgevoelige uitzendsector draagt nog altijd de sporen van de Grote Recessie van 2008 en 2009, die zwaar op de branche heeft ingehakt. Maar de uitzendsector staat ook structureel onder druk, blijkt uit een boek naar aanleiding van 50 jaar Randstad in België. Uitzendarbeid moet het almaar meer afleggen tegen andere flexibiliteitsvormen zoals aannemingen, freelancers en zelfstandigen. Uitzendarbeid krijgt concurrentie, maar zal niet verdwijnen, zeggen experts. Want uitzendarbeid is een noodzakelijk smeermiddel voor de rigide Belgische arbeidsmarkt. Het relatief dure ontslag, de anciënniteitsvergoeding en de hogere loonkosten maken dat er in België nog altijd te weinig mobiliteit is op de arbeidsmarkt. Uitzendarbeid zwakt die rigiditeit af. Ruim de helft van de vacatures bij de VDAB wordt aangeleverd door de uitzendsector. De branche speelt een cruciale rol in het aan een job helpen van mensen uit kansengroepen. Als we kijken naar de doorstroming van arbeidskrachten van de ene naar de andere sector, dan is de uitzendsector betrokken bij de belangrijkste tien stromen. Meer dan 30 procent van de uitzendkrachten vindt na een tijd een vaste job. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de vakbonden de voordelen van het stelsel niet erkennen en nog altijd acties voeren tegen uitzendarbeid. Niet alleen zijn uitzendjobs goed voor de arbeidsmarkt, het systeem is ook strikt gereglementeerd. De uitzendkracht is goed beschermd. De vakbonden zouden beter hun pijlen richten op malafide buitenlandse bedrijven die hier via nepstatuten werknemers voor een zeer laag loon en zonder sociale rechten tewerkstellen.