ACV Openbare Diensten zegt vandaag dat ze een brief heeft gestuurd naar minister Homans, waarin gevraagd wordt om niet verder te gaan met het plan om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Vlaamse overheid naar het minimum te herleiden. "De minister wil de arbeidsvoorwaarden voor de statutairen verslechteren in plaats van die van de contractuelen te verbeteren. Wij willen haar laten inzien dat harmoniseren ook op een andere manier kan", luidt het in een persbericht. "Een harmonisering naar het minimum voor iedereen kan voor ons niet." Als de Vlaamse regering de plannen die net voor de zomervakantie werden bekendgemaakt niet herziet, dreigt ook de christelijke ambtenarenbond met "algemene acties". "In ieder geval plant het ACV van 10 tot 18 september samen met de andere vakorganisaties personeelsvergaderingen in de verschillende provincies. Daarmee willen ze het personeel informeren over de geplande hervormingen. Tegelijk wordt ook een petitie gelanceerd waarmee de vakorganisaties willen tonen dat het personeel de plannen van de Vlaamse regering niet pikt". (Belga)

ACV Openbare Diensten zegt vandaag dat ze een brief heeft gestuurd naar minister Homans, waarin gevraagd wordt om niet verder te gaan met het plan om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Vlaamse overheid naar het minimum te herleiden. "De minister wil de arbeidsvoorwaarden voor de statutairen verslechteren in plaats van die van de contractuelen te verbeteren. Wij willen haar laten inzien dat harmoniseren ook op een andere manier kan", luidt het in een persbericht. "Een harmonisering naar het minimum voor iedereen kan voor ons niet." Als de Vlaamse regering de plannen die net voor de zomervakantie werden bekendgemaakt niet herziet, dreigt ook de christelijke ambtenarenbond met "algemene acties". "In ieder geval plant het ACV van 10 tot 18 september samen met de andere vakorganisaties personeelsvergaderingen in de verschillende provincies. Daarmee willen ze het personeel informeren over de geplande hervormingen. Tegelijk wordt ook een petitie gelanceerd waarmee de vakorganisaties willen tonen dat het personeel de plannen van de Vlaamse regering niet pikt". (Belga)