ING België schrapt 1000 arbeidsplaatsen in de komende drie jaar. Die herstructurering is niet enkel het gevolg van het gewijzigde klantengedrag, maar moet ook bijdragen tot een betere rendabiliteit op groepsniveau.

De top van ING België deed er tijdens een persconferentie alles aan om het gewijzigde klantengedrag als enige oorzaak naar voren te schuiven. Nu de klant steeds meer bankzaken online of via de selfbank doet, is een pak personeel overbodig geworden, luidt de officiële verklaring. Dat is echter maar een deel van het verhaal.

ING België is weliswaar een succesvolle bank, die 833 miljoen euro nettowinst maakte in 2012. Maar het moederhuis, de groep ING, heeft het moeilijker. De Nederlandse bank-verzekeraar maakte deze morgen bekend dat de groepswinst in 2012 met een derde gedaald is, van 5,8 miljard euro in 2011 tot 3,9 miljard euro in 2012. Vooral het bankbedrijf zag zijn winst teruglopen.

Terwijl de inkomsten vrij stabiel blijven, stijgen de kosten bij ING Groep. De kredietprovisies voor leningen aan kmo's en industriële bedrijven zijn hoog en lopen kwartaal na kwartaal op. Dat is een gevolg van de zwakke economie in verschillende landen (o.a. Nederland). Over heel 2012 nam ING meer dan 2 miljard euro bijkomende provisies.

Ook voor haar vastgoedinvesteringen moet ING Groep steeds meer provisies opzij zetten. De vastgoedportefeuille van ING is geconcentreerd in Nederland en Spanje, en de twee landen van de eurozone waar de vastgoedmarkt de zwaarste klappen krijgt. Het aantal probleemkredieten (minstens drie maanden betalingsachterstand) is gestegen van minder dan 6 procent eind 2011 tot 7,6 procent eind vorig jaar. In Spanje liep het aantal probleemkredieten voor ING op tot 19 procent.

De bankentaks kostte ING vorig jaar 175 miljoen euro, en dat zal volgend jaar een pak meer zijn. De Nederlandse overheid wil de andere banken immers laten meebetalen voor de nationalisering van SNS Reaal. Het deel van ING in die nieuwe taks wordt geraamd op 300 à 350 miljoen euro. Daarnaast moet de bank 3 miljard euro steun terugbetalen aan de Nederlandse staat, en haar kapitaalbuffers versterken met het oog op de Basel III-regelgeving.

In die omstandigheden is het logisch dat ING Groep de kosten naar beneden wil brengen. De herstructureringsprogramma's treffen dan ook alle divisies en alle landen. In totaal zullen er bij de bankgroep tegen 2015 7450 jobs minder zijn, waarvan 1000 in de Belgische retailbank. Dat moet een besparing van 1,1 miljard euro opleveren, waarvan 150 miljoen in België. Of hoe een goed presterende Belgische bank mee de rekening betaalt voor het gezond maken van de groep waartoe ze behoort.

ING België schrapt 1000 arbeidsplaatsen in de komende drie jaar. Die herstructurering is niet enkel het gevolg van het gewijzigde klantengedrag, maar moet ook bijdragen tot een betere rendabiliteit op groepsniveau.De top van ING België deed er tijdens een persconferentie alles aan om het gewijzigde klantengedrag als enige oorzaak naar voren te schuiven. Nu de klant steeds meer bankzaken online of via de selfbank doet, is een pak personeel overbodig geworden, luidt de officiële verklaring. Dat is echter maar een deel van het verhaal.ING België is weliswaar een succesvolle bank, die 833 miljoen euro nettowinst maakte in 2012. Maar het moederhuis, de groep ING, heeft het moeilijker. De Nederlandse bank-verzekeraar maakte deze morgen bekend dat de groepswinst in 2012 met een derde gedaald is, van 5,8 miljard euro in 2011 tot 3,9 miljard euro in 2012. Vooral het bankbedrijf zag zijn winst teruglopen.Terwijl de inkomsten vrij stabiel blijven, stijgen de kosten bij ING Groep. De kredietprovisies voor leningen aan kmo's en industriële bedrijven zijn hoog en lopen kwartaal na kwartaal op. Dat is een gevolg van de zwakke economie in verschillende landen (o.a. Nederland). Over heel 2012 nam ING meer dan 2 miljard euro bijkomende provisies.Ook voor haar vastgoedinvesteringen moet ING Groep steeds meer provisies opzij zetten. De vastgoedportefeuille van ING is geconcentreerd in Nederland en Spanje, en de twee landen van de eurozone waar de vastgoedmarkt de zwaarste klappen krijgt. Het aantal probleemkredieten (minstens drie maanden betalingsachterstand) is gestegen van minder dan 6 procent eind 2011 tot 7,6 procent eind vorig jaar. In Spanje liep het aantal probleemkredieten voor ING op tot 19 procent.De bankentaks kostte ING vorig jaar 175 miljoen euro, en dat zal volgend jaar een pak meer zijn. De Nederlandse overheid wil de andere banken immers laten meebetalen voor de nationalisering van SNS Reaal. Het deel van ING in die nieuwe taks wordt geraamd op 300 à 350 miljoen euro. Daarnaast moet de bank 3 miljard euro steun terugbetalen aan de Nederlandse staat, en haar kapitaalbuffers versterken met het oog op de Basel III-regelgeving.In die omstandigheden is het logisch dat ING Groep de kosten naar beneden wil brengen. De herstructureringsprogramma's treffen dan ook alle divisies en alle landen. In totaal zullen er bij de bankgroep tegen 2015 7450 jobs minder zijn, waarvan 1000 in de Belgische retailbank. Dat moet een besparing van 1,1 miljard euro opleveren, waarvan 150 miljoen in België. Of hoe een goed presterende Belgische bank mee de rekening betaalt voor het gezond maken van de groep waartoe ze behoort.