"We hebben een moeilijke boodschap overgemaakt aan de ondernemingsraad, maar we moeten ons aanpassen aan de wijzigende behoeften van onze klanten en makelaars", zegt CEO Van In. "We passen onze productportefeuille aan vanaf 1 januari en zetten onze inspanningen rond digitalisering en de vereenvoudiging van het bedrijf voort." Hoewel AXA Belgium mooie cijfers kan voorleggen, is de herstructurering volgens de topman nodig om de positie van het bedrijf te vrijwaren. "AXA is momenteel zeer solide en het doel is om dat te blijven. In het verleden hebben we reeds belangrijke inspanningen geleverd, maar de omgeving verandert zo snel op het vlak van digitalisering, dat we ons moeten aanpassen aan deze wijzigingen en de veranderende verwachtingen van onze klanten." CEO Van In zegt nog alle mogelijkheden te willen bekijken om de impact van de herstructurering maximaal te beperken. "Er is een arsenaal aan oplossingen om naakte ontslagen te vermijden: vervroegd pensioen, inperking van de werktijd, omscholing ... We moeten nu de ruimte geven aan de sociale dialoog." (Belga)

"We hebben een moeilijke boodschap overgemaakt aan de ondernemingsraad, maar we moeten ons aanpassen aan de wijzigende behoeften van onze klanten en makelaars", zegt CEO Van In. "We passen onze productportefeuille aan vanaf 1 januari en zetten onze inspanningen rond digitalisering en de vereenvoudiging van het bedrijf voort." Hoewel AXA Belgium mooie cijfers kan voorleggen, is de herstructurering volgens de topman nodig om de positie van het bedrijf te vrijwaren. "AXA is momenteel zeer solide en het doel is om dat te blijven. In het verleden hebben we reeds belangrijke inspanningen geleverd, maar de omgeving verandert zo snel op het vlak van digitalisering, dat we ons moeten aanpassen aan deze wijzigingen en de veranderende verwachtingen van onze klanten." CEO Van In zegt nog alle mogelijkheden te willen bekijken om de impact van de herstructurering maximaal te beperken. "Er is een arsenaal aan oplossingen om naakte ontslagen te vermijden: vervroegd pensioen, inperking van de werktijd, omscholing ... We moeten nu de ruimte geven aan de sociale dialoog." (Belga)