Aanleiding van het stilvallen van de reactor was een "onregelmatigheid" in de verbinding tussen de centrale en het hoogspanningsnet, met een stoomontsnapping tot gevolg. Die stoom vond ook zijn weg naar de machinezaal. Op dat moment was een werknemer van een onderaannemer aanwezig in de machinezaal. Die raakte gewond. Het incident werd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) overigens ingedeeld op niveau 0 van de INES-schaal, een schaal voor nucleaire incidenten. "Gebeurtenissen die op niveau 0 worden geklasseerd, hebben doorgaans weinig belang op het vlak van nucleaire veiligheid", stelt het Fanc. "Dit incident in Doel 4 had dus geen enkele impact op het welzijn van de andere werknemers, de bevolking of op het leefmilieu." (Belga)

Aanleiding van het stilvallen van de reactor was een "onregelmatigheid" in de verbinding tussen de centrale en het hoogspanningsnet, met een stoomontsnapping tot gevolg. Die stoom vond ook zijn weg naar de machinezaal. Op dat moment was een werknemer van een onderaannemer aanwezig in de machinezaal. Die raakte gewond. Het incident werd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) overigens ingedeeld op niveau 0 van de INES-schaal, een schaal voor nucleaire incidenten. "Gebeurtenissen die op niveau 0 worden geklasseerd, hebben doorgaans weinig belang op het vlak van nucleaire veiligheid", stelt het Fanc. "Dit incident in Doel 4 had dus geen enkele impact op het welzijn van de andere werknemers, de bevolking of op het leefmilieu." (Belga)