Het aandeel hernieuwbare energie is tussen 2004 en 2014 aanzienlijk toegenomen in alle lidstaten. Zweden kende daarbij het hoogste aandeel (52,6 procent) van energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, gevolgd door Letland en Finland (elk 38,7 procent), Oostenrijk (33,1 procent) en Denemarken (29,2 procent). De laagste aandelen werden genoteerd in Luxemburg (4,5 procent), Malta (4,7 procent), Nederland (5,5 procent) en het Verenigd Koninkrijk (7,0 procent). Voor België was dat 8 procent. (Belga)

Het aandeel hernieuwbare energie is tussen 2004 en 2014 aanzienlijk toegenomen in alle lidstaten. Zweden kende daarbij het hoogste aandeel (52,6 procent) van energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, gevolgd door Letland en Finland (elk 38,7 procent), Oostenrijk (33,1 procent) en Denemarken (29,2 procent). De laagste aandelen werden genoteerd in Luxemburg (4,5 procent), Malta (4,7 procent), Nederland (5,5 procent) en het Verenigd Koninkrijk (7,0 procent). Voor België was dat 8 procent. (Belga)