Tot voor kort was het niet mogelijk om bepaalde beperkingen op te leggen aan nachtwinkels aan de kust, en in toeristische gebieden. Daardoor konden de nachtwinkels onder meer dag en nacht open blijven, moest er geen vergunning aangevraagd worden en geen vestigings- of uitbetalingstaks betaald worden. Dat leidde tot een wildgroei van nachtwinkels, vaak in combinatie met overlast. De nieuwe tekst geeft badsteden en de toeristische centra de bevoegdheid om naar eigen noden beperkingen op te leggen aan de openingsuren voor winkels op hun grondgebied. Die wijziging is mogelijk, maar is geen verplichting. Het is aan elke gemeente zelf om die afweging te maken. Vijf van de tien kustgemeenten zullen daar al zeker beroep op doen, twee andere kustgemeenten overwegen een verandering. "Als Unizo staan we positief tegenover de mogelijkheid om ook nachtwinkels sluitingsuren op te leggen", meent directeur Unizo West-Vlaanderen Frederik Serruys. "Overlast is immers nefast voor het toerisme. Daarnaast zullen de schijnnachtwinkels hierdoor verdwijnen, waardoor de wildgroei aan banden wordt gelegd en de 'echte' nachtwinkels over blijven. Toch mag de mogelijkheid volgens Serruys geen aanleiding geven tot pestmaatregelen voor deze categorie ondernemers. "De betrokken lokale besturen moeten zich ook bewust zijn van de meerwaarde van nachtwinkels, als een aanvulling op de 'dagwinkels'." De directeur roept de gemeenten op om in overleg te gaan met de handelaars alvorens de nieuwe reglementen op te leggen. (Belga)

Tot voor kort was het niet mogelijk om bepaalde beperkingen op te leggen aan nachtwinkels aan de kust, en in toeristische gebieden. Daardoor konden de nachtwinkels onder meer dag en nacht open blijven, moest er geen vergunning aangevraagd worden en geen vestigings- of uitbetalingstaks betaald worden. Dat leidde tot een wildgroei van nachtwinkels, vaak in combinatie met overlast. De nieuwe tekst geeft badsteden en de toeristische centra de bevoegdheid om naar eigen noden beperkingen op te leggen aan de openingsuren voor winkels op hun grondgebied. Die wijziging is mogelijk, maar is geen verplichting. Het is aan elke gemeente zelf om die afweging te maken. Vijf van de tien kustgemeenten zullen daar al zeker beroep op doen, twee andere kustgemeenten overwegen een verandering. "Als Unizo staan we positief tegenover de mogelijkheid om ook nachtwinkels sluitingsuren op te leggen", meent directeur Unizo West-Vlaanderen Frederik Serruys. "Overlast is immers nefast voor het toerisme. Daarnaast zullen de schijnnachtwinkels hierdoor verdwijnen, waardoor de wildgroei aan banden wordt gelegd en de 'echte' nachtwinkels over blijven. Toch mag de mogelijkheid volgens Serruys geen aanleiding geven tot pestmaatregelen voor deze categorie ondernemers. "De betrokken lokale besturen moeten zich ook bewust zijn van de meerwaarde van nachtwinkels, als een aanvulling op de 'dagwinkels'." De directeur roept de gemeenten op om in overleg te gaan met de handelaars alvorens de nieuwe reglementen op te leggen. (Belga)