De helft van de ondervraagde werkgevers plant extra aanwervingen, terwijl 20 procent een inkrimping van het personeelsbestand verwacht. Het verschil tussen die percentages - door Manpower "nettotewerkstellingsprognose" genoemd - bedraagt dus 30 procent. Die waarde is de hoogste die Manpower registreerde sinds de start van zijn barometer in 2003. Het vertrouwen van de bedrijven was dus groot op het moment van de bevraging, wat ook bleek uit de piekende vertrouwensbarometer van de Nationale Bank. Maar Manpower ziet ook een probleem: werkgevers kunnen hun vacatures niet snel genoeg invullen door een tekort aan beschikbare arbeidskrachten. Dat tekort bereikt recordhoogtes "die we in 15 jaar nooit hebben gezien", zegt het hr-bureau. Manpower spreekt over "een kandidatenmarkt"', wat inhoudt dat bedrijven met elkaar concurreren om de beste talenten. Vooral hoger geschoolde werknemers verwachten tegenwoordig dat werkgevers zich aanpassen aan hun verwachtingen. Werkgevers zijn volgens de studie bereid om meer flexibiliteit te geven, zowel qua werktijden als werklocatie. Dertig procent van de werkgevers zou bereid zijn de salarisvoorwaarden te verbeteren om kandidaten aan te trekken en 23 procent biedt niet-financiële voordelen zoals verlofdagen. (Belga)

De helft van de ondervraagde werkgevers plant extra aanwervingen, terwijl 20 procent een inkrimping van het personeelsbestand verwacht. Het verschil tussen die percentages - door Manpower "nettotewerkstellingsprognose" genoemd - bedraagt dus 30 procent. Die waarde is de hoogste die Manpower registreerde sinds de start van zijn barometer in 2003. Het vertrouwen van de bedrijven was dus groot op het moment van de bevraging, wat ook bleek uit de piekende vertrouwensbarometer van de Nationale Bank. Maar Manpower ziet ook een probleem: werkgevers kunnen hun vacatures niet snel genoeg invullen door een tekort aan beschikbare arbeidskrachten. Dat tekort bereikt recordhoogtes "die we in 15 jaar nooit hebben gezien", zegt het hr-bureau. Manpower spreekt over "een kandidatenmarkt"', wat inhoudt dat bedrijven met elkaar concurreren om de beste talenten. Vooral hoger geschoolde werknemers verwachten tegenwoordig dat werkgevers zich aanpassen aan hun verwachtingen. Werkgevers zijn volgens de studie bereid om meer flexibiliteit te geven, zowel qua werktijden als werklocatie. Dertig procent van de werkgevers zou bereid zijn de salarisvoorwaarden te verbeteren om kandidaten aan te trekken en 23 procent biedt niet-financiële voordelen zoals verlofdagen. (Belga)