Het Havenbedrijf Antwerpen is al jarenlang vragende partij om met Saeftinghedok de Antwerpse haven uit te breiden. Volgens de haven is een extra dok vóór de sluizen nodig omdat rederijen met steeds grotere schepen komen, die niet meer door de sluizen kunnen. Anders zouden belangrijke klanten uitwijken naar Rotterdam. Het polderdorp Doel zou daardoor wel moeten verdwijnen. Doel 2020 voert stevig actie tegen de geplande aanleg, ook juridisch. Woordvoerder Jan Creve herhaalde op het debat zijn standpunt dat het dok niet nodig zou zijn en dat er te veel wordt toegegeven aan de grootste klanten zoals rederij MSC. Haventopman Eddy Bruyninckx, gesteund door Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, sprak dat echter tegen en pleitte voor een zo snel mogelijke definitieve start van de aanleg van de eerste fase. Tijdens het soms rumoerige debat en gesteund door Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal, uitte Creve ook de vrees voor grote mobiliteitsproblemen door de komst van extra containertrafiek. Bruyninckx erkende dat er meer vracht via het spoor of de binnenvaart zou moeten, maar gaf ook aan dat de haven maatregelen neemt. Creve verweet de overheid ook sluipende besluitvorming en een gebrek aan inspraak. Het debat zorgde er evenwel voor dat zowel Creve en Bruyninckx zich bereid toonden om in de toekomst samen te gaan zitten. (Belga)

Het Havenbedrijf Antwerpen is al jarenlang vragende partij om met Saeftinghedok de Antwerpse haven uit te breiden. Volgens de haven is een extra dok vóór de sluizen nodig omdat rederijen met steeds grotere schepen komen, die niet meer door de sluizen kunnen. Anders zouden belangrijke klanten uitwijken naar Rotterdam. Het polderdorp Doel zou daardoor wel moeten verdwijnen. Doel 2020 voert stevig actie tegen de geplande aanleg, ook juridisch. Woordvoerder Jan Creve herhaalde op het debat zijn standpunt dat het dok niet nodig zou zijn en dat er te veel wordt toegegeven aan de grootste klanten zoals rederij MSC. Haventopman Eddy Bruyninckx, gesteund door Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, sprak dat echter tegen en pleitte voor een zo snel mogelijke definitieve start van de aanleg van de eerste fase. Tijdens het soms rumoerige debat en gesteund door Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal, uitte Creve ook de vrees voor grote mobiliteitsproblemen door de komst van extra containertrafiek. Bruyninckx erkende dat er meer vracht via het spoor of de binnenvaart zou moeten, maar gaf ook aan dat de haven maatregelen neemt. Creve verweet de overheid ook sluipende besluitvorming en een gebrek aan inspraak. Het debat zorgde er evenwel voor dat zowel Creve en Bruyninckx zich bereid toonden om in de toekomst samen te gaan zitten. (Belga)