De Belgische agrovoedingssector is volgens Comeos sterk gericht op export. "Voor de sector staat dan ook veel op het spel bij handelsakkoorden. Het zoeken naar de nodige evenwichten, het evalueren en beheersen van de mogelijke bedreigingen en het respecteren van de maatschappelijke keuzes zijn hierbij cruciaal. CETA biedt perspectieven voor economische ontwikkeling", zegt het Belgische ketenoverleg agrovoeding. Daarom pleiten de leden van het ketenoverleg agrovoeding ervoor om de handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada zo snel mogelijk te ratificeren en in werking te laten treden. De Belgische agrovoedingsketen is een van de sleutelsectoren op het vlak van export voor ons land. "We zijn sterk overtuigd van de kansen die bijkomende exportmogelijkheden bieden in termen van groei en ontwikkeling van zijn activiteiten", luidt het. De Belgische agrovoedingsketen is ook bewust van de bedreigingen die hiermee gepaard gaan in termen van mogelijks onevenwichtige concurrentie en risico op volatiliteit. Voor de Belgische agrovoedingssector staat dus veel op het spel bij onderhandelingen over handelsakkoorden. Voor alle schakels in de keten is het essentieel dat elk handelsakkoord de nodige evenwichten respecteert en voldoende zekerheden inbouwt. De leden van de stuurgroep van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding hebben geconcludeerd dat het belangrijk is om handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada af te sluiten met respect voor de hiervoor vermelde principes. Voor de leden van het Belgische ketenoverleg agrovoeding bieden de CETA-akkoorden opportuniteiten voor de agrovoedingsketen in ons land. "Deze akkoorden moeten de nodige garanties bieden op blijvende bescherming van de meest kwetsbare schakels en op het respecteren van de Europese maatschappelijke keuzes op het vlak van landbouw en voeding", luidt het. (Belga)

De Belgische agrovoedingssector is volgens Comeos sterk gericht op export. "Voor de sector staat dan ook veel op het spel bij handelsakkoorden. Het zoeken naar de nodige evenwichten, het evalueren en beheersen van de mogelijke bedreigingen en het respecteren van de maatschappelijke keuzes zijn hierbij cruciaal. CETA biedt perspectieven voor economische ontwikkeling", zegt het Belgische ketenoverleg agrovoeding. Daarom pleiten de leden van het ketenoverleg agrovoeding ervoor om de handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada zo snel mogelijk te ratificeren en in werking te laten treden. De Belgische agrovoedingsketen is een van de sleutelsectoren op het vlak van export voor ons land. "We zijn sterk overtuigd van de kansen die bijkomende exportmogelijkheden bieden in termen van groei en ontwikkeling van zijn activiteiten", luidt het. De Belgische agrovoedingsketen is ook bewust van de bedreigingen die hiermee gepaard gaan in termen van mogelijks onevenwichtige concurrentie en risico op volatiliteit. Voor de Belgische agrovoedingssector staat dus veel op het spel bij onderhandelingen over handelsakkoorden. Voor alle schakels in de keten is het essentieel dat elk handelsakkoord de nodige evenwichten respecteert en voldoende zekerheden inbouwt. De leden van de stuurgroep van het Belgisch ketenoverleg agrovoeding hebben geconcludeerd dat het belangrijk is om handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Canada af te sluiten met respect voor de hiervoor vermelde principes. Voor de leden van het Belgische ketenoverleg agrovoeding bieden de CETA-akkoorden opportuniteiten voor de agrovoedingsketen in ons land. "Deze akkoorden moeten de nodige garanties bieden op blijvende bescherming van de meest kwetsbare schakels en op het respecteren van de Europese maatschappelijke keuzes op het vlak van landbouw en voeding", luidt het. (Belga)