De vijftiende-eeuwse edelman Lodewijk van Gruuthuse was een telg uit een vermogend en invloedrijk geslacht. Hij stond aan het hoofd van een economisch imperium en bezat het monopolie op de verkoop van gruut, een kruidenmengsel om bier te brouwen. Hij was ook een diplomaat in dienst van de Bourgondische hertogen. Het 'gruuthuis', zijn familiale stek aan de Dijver in Brugge, liet hij verbouwen tot een prestigieus stadspaleis.
...