De nieuwe vennootschap verenigt het liberaal georiënteerde Solidariteit voor het Gezin met de socialistisch geïnspireerde vzw Thuishulp en vier gekoppelde organisaties voor thuisverpleging. "Ons huwelijk is niet alleen ontstaan uit een gemeenschappelijke humanistische visie", verklaart Karin Van Mossevelde, directeur Gezondheid bij de Socialistische Mutualiteiten. "We delen ook een visie op het aanbieden van geïntegreerde zorg."
...

De nieuwe vennootschap verenigt het liberaal georiënteerde Solidariteit voor het Gezin met de socialistisch geïnspireerde vzw Thuishulp en vier gekoppelde organisaties voor thuisverpleging. "Ons huwelijk is niet alleen ontstaan uit een gemeenschappelijke humanistische visie", verklaart Karin Van Mossevelde, directeur Gezondheid bij de Socialistische Mutualiteiten. "We delen ook een visie op het aanbieden van geïntegreerde zorg."De nieuwe thuiszorgspeler heeft nog geen officiële naam, maar de toenadering is wel al afgeklopt bij de diverse raden van bestuur en ondernemingsraden. "Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een besparingsoperatie", zegt Erwin Devriendt, de algemeen directeur van Solidariteit voor het Gezin.De nieuwe organisatie zal ruim 11.000 werknemers tellen en heeft een totale omzet van ongeveer 350 miljoen. Eerder besnuffelden beide organisaties elkaar al in samenwerkingen, zoals Zorg24, het mHealth-project 'Diabetes on the run' en de zorgcentrale Z-plus. "Het vertrouwen is daardoor gegroeid en dit was de logische volgende stap", zegt Devriendt. Bovendien wijzen de initiatiefnemers op de regionale complementariteit tussen de organisaties. "Ons aanbod zal vollediger zijn dan nu", claimen ze. "We willen voor elke Vlaming en Brusselaar de beste zorgpartner zijn op elk moment dat het in zijn leven nodig is."De samenwerking is voorts bedoeld als een antwoord op de tendens om het zorgaanbod te vermarkten. "Je ziet op de private markt initiatieven ontstaan die niet meer voor iedereen betaalbaar zijn", legt Van Mossevelde uit. "In de thuisverpleging heeft dat fenomeen al ingang gevonden. We willen vermijden dat private spelers de kersen uit de taart pikken in de rest van de thuiszorg." Het nieuwe initiatief wil de cliënt centraal stellen en kiest voor een kwalitatieve, door vraag gestuurde aanpak. In die zin speelt het ook in op de persoonsvolgende financiering in de zorg. Bovendien is de grotere schaal die de toekomstige organisatie zal hebben, ook een voordeel in de zorgraden die een sleutelrol krijgen in de eerstelijnszones. Dat zijn de regio's uit het eerstelijnsdecreet, waarmee minister Jo Vandeurzen (CD&V) vorig jaar het Vlaams zorglandschap hertekend heeft.