Met de wet worden grote vennootschappen verplicht om in hun bestuursverslagen te rapporteren over de plannen om het aantal vrouwen en mannen in de top gelijk te krijgen. Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en zeker een derde uit mannen. Voor het overgrote deel van de bedrijven komt het erop neer dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt een vrouw wordt benoemd, totdat het quotum is gehaald. Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren. Het gaat om ongeveer 5.000 bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. (Belga)

Met de wet worden grote vennootschappen verplicht om in hun bestuursverslagen te rapporteren over de plannen om het aantal vrouwen en mannen in de top gelijk te krijgen. Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en zeker een derde uit mannen. Voor het overgrote deel van de bedrijven komt het erop neer dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt een vrouw wordt benoemd, totdat het quotum is gehaald. Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren. Het gaat om ongeveer 5.000 bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. (Belga)