Volgens de studie investeerden de grootste groepen die op de Belgische markt actief zijn, de afgelopen twee jaar 40 miljard euro in fossiele brandstoffen. ING staat met 7,14 miljard euro op de tweede plaats. "ING is zijn kolenportefeuille systematisch en substantieel aan het afbouwen", reageert de bank. Dat is het gevolg van een nieuw kolenbeleid dat sinds november 2015 wordt gehanteerd. Toen werd bijvoorbeeld besloten om "met onmiddellijke ingang te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales en nieuwe kolenmijnen voor het opwekken van elektriciteit". De Nederlandse financiële instelling geeft wel toe dat ze nog altijd projecten financiert. "Dit komt omdat we eerder gemaakte afspraken en contracten met bestaande klanten moeten nakomen. Het opzetten van een financiering voor kolencentrales is immers een langjarig traject", klinkt het daarover. De bank benadrukt voorts dat ze "al miljarden euro's" heeft geïnvesteerd in windenergieparken, zonne-energie en de productie van aardwarmte. "Van onze projectfinanciering en andersoortige leningen (binnen de energiesector) ging in 2015 wereldwijd gezien 49 procent naar duurzame energie (uit wind, zon, water en geothermische energie)", aldus ING. De bank is onder meer betrokken bij het project "Ecluse", een warmtedistributienetwerk dat zal worden gebruikt door chemische bedrijven op Antwerpen linkeroever, en bij een Noordzee-windmolenpark. (Belga)

Volgens de studie investeerden de grootste groepen die op de Belgische markt actief zijn, de afgelopen twee jaar 40 miljard euro in fossiele brandstoffen. ING staat met 7,14 miljard euro op de tweede plaats. "ING is zijn kolenportefeuille systematisch en substantieel aan het afbouwen", reageert de bank. Dat is het gevolg van een nieuw kolenbeleid dat sinds november 2015 wordt gehanteerd. Toen werd bijvoorbeeld besloten om "met onmiddellijke ingang te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales en nieuwe kolenmijnen voor het opwekken van elektriciteit". De Nederlandse financiële instelling geeft wel toe dat ze nog altijd projecten financiert. "Dit komt omdat we eerder gemaakte afspraken en contracten met bestaande klanten moeten nakomen. Het opzetten van een financiering voor kolencentrales is immers een langjarig traject", klinkt het daarover. De bank benadrukt voorts dat ze "al miljarden euro's" heeft geïnvesteerd in windenergieparken, zonne-energie en de productie van aardwarmte. "Van onze projectfinanciering en andersoortige leningen (binnen de energiesector) ging in 2015 wereldwijd gezien 49 procent naar duurzame energie (uit wind, zon, water en geothermische energie)", aldus ING. De bank is onder meer betrokken bij het project "Ecluse", een warmtedistributienetwerk dat zal worden gebruikt door chemische bedrijven op Antwerpen linkeroever, en bij een Noordzee-windmolenpark. (Belga)