'Alle berekeningen samen gaat het om een tekort aan 358 voltijdse bemiddelaars. Om zo'n groot tekort op te vangen, moeten we een aantal drastische maatregelen nemen', staat in een interne nota van de dienst Arbeidsmarktbeheer en Strategie aan de raad van bestuur van VDAB.

Er wordt wel bij gezegd dat VDAB een extra budget van 10 miljoen euro krijgt, en dat daar ongeveer 150 extra bemiddelaars mee worden aangeworven voor één jaar. 'Maar die aanwervingsronde zal niet volstaan', klinkt het.

De dienst stelt twee oplossingen voor, die VDAB bespreekt. Minder gesprekken voeren met 'aangepast beschikbaren', tenzij die mensen zelf vragen om veel contact te hebben met VDAB. 'Aangepast beschikbaren' zijn oudere werklozen die niet verplicht zijn om uit zichzelf op zoek te gaan naar een job. En geen maandelijkse gesprekken meer voeren met mensen die al heel lang werkzoekend zijn, tenzij de bemiddelaar of de werkzoekende dat echt nuttig vinden. Het gaat hier over werkzoekenden waar al lang geen gepaste intensieve dienstverlening voor is, bijvoorbeeld omdat er geen geschikte opleiding wordt gevonden.

Meest kwetsbaren

Zowel Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB, als Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) laten vrijdag in een reactie weten dat het om een voorlopige nota gaat. 'VDAB laat niemand los, we zijn er voor iedereen, zeker de meest kwetsbaren. Maar het is logisch dat we ons regelmatig de vraag stellen of we onze beperkte capaciteit aan mensen en middelen op de beste manier inzetten, met de beste resultaten, zeker wanneer het aantal klanten toeneemt en we intussen het personeelsaantal moeten verminderen', zegt Adriaens. 'Dat is het gesprek dat we momenteel voeren met onze raad van bestuur, en dat proces is nog maar net gestart.'

De nota waarvan sprake heeft geen groen licht gekregen van de raad van bestuur van VDAB, zegt ook minister Crevits. 'Zowel de berekeningen als de voorstellen moeten herwerkt worden.' De minister zal dat ook verder opnemen met de regeringscommissaris bij VDAB. 'Het kan absoluut niet zijn dat we de groep langdurig werkzoekenden in de steek laten, integendeel. Met de budgetten die VDAB krijgt, zal ze gericht inzetten op een aantal sporen. Elke man of vrouw die werkzoekend wordt, iedereen, moet een aanbod aan outplacementbegeleiding krijgen. Daarnaast moeten we net de begeleidingscapaciteit voor onder andere kwetsbare werkzoekenden, zoals langdurig werkzoekenden en kortgeschoolden, versterken', zegt minister Crevits.

Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) is niet te spreken over de plannen van VDAB. 'Net voor corona was het aantal langdurig werkzoekenden aan het dalen. Door de coronacrisis is hun aantal weer gestegen', zegt hij. 'VDAB dreigt die groep nu te laten vallen. Nochtans wordt werk vinden steeds moeilijker naarmate iemand langer werkloos is. Zeker als die langdurig werkzoekenden voor een job moeten concurreren met mensen die nog niet zo lang werkloos zijn.'

'Alle berekeningen samen gaat het om een tekort aan 358 voltijdse bemiddelaars. Om zo'n groot tekort op te vangen, moeten we een aantal drastische maatregelen nemen', staat in een interne nota van de dienst Arbeidsmarktbeheer en Strategie aan de raad van bestuur van VDAB. Er wordt wel bij gezegd dat VDAB een extra budget van 10 miljoen euro krijgt, en dat daar ongeveer 150 extra bemiddelaars mee worden aangeworven voor één jaar. 'Maar die aanwervingsronde zal niet volstaan', klinkt het. De dienst stelt twee oplossingen voor, die VDAB bespreekt. Minder gesprekken voeren met 'aangepast beschikbaren', tenzij die mensen zelf vragen om veel contact te hebben met VDAB. 'Aangepast beschikbaren' zijn oudere werklozen die niet verplicht zijn om uit zichzelf op zoek te gaan naar een job. En geen maandelijkse gesprekken meer voeren met mensen die al heel lang werkzoekend zijn, tenzij de bemiddelaar of de werkzoekende dat echt nuttig vinden. Het gaat hier over werkzoekenden waar al lang geen gepaste intensieve dienstverlening voor is, bijvoorbeeld omdat er geen geschikte opleiding wordt gevonden. Zowel Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB, als Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) laten vrijdag in een reactie weten dat het om een voorlopige nota gaat. 'VDAB laat niemand los, we zijn er voor iedereen, zeker de meest kwetsbaren. Maar het is logisch dat we ons regelmatig de vraag stellen of we onze beperkte capaciteit aan mensen en middelen op de beste manier inzetten, met de beste resultaten, zeker wanneer het aantal klanten toeneemt en we intussen het personeelsaantal moeten verminderen', zegt Adriaens. 'Dat is het gesprek dat we momenteel voeren met onze raad van bestuur, en dat proces is nog maar net gestart.' De nota waarvan sprake heeft geen groen licht gekregen van de raad van bestuur van VDAB, zegt ook minister Crevits. 'Zowel de berekeningen als de voorstellen moeten herwerkt worden.' De minister zal dat ook verder opnemen met de regeringscommissaris bij VDAB. 'Het kan absoluut niet zijn dat we de groep langdurig werkzoekenden in de steek laten, integendeel. Met de budgetten die VDAB krijgt, zal ze gericht inzetten op een aantal sporen. Elke man of vrouw die werkzoekend wordt, iedereen, moet een aanbod aan outplacementbegeleiding krijgen. Daarnaast moeten we net de begeleidingscapaciteit voor onder andere kwetsbare werkzoekenden, zoals langdurig werkzoekenden en kortgeschoolden, versterken', zegt minister Crevits. Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) is niet te spreken over de plannen van VDAB. 'Net voor corona was het aantal langdurig werkzoekenden aan het dalen. Door de coronacrisis is hun aantal weer gestegen', zegt hij. 'VDAB dreigt die groep nu te laten vallen. Nochtans wordt werk vinden steeds moeilijker naarmate iemand langer werkloos is. Zeker als die langdurig werkzoekenden voor een job moeten concurreren met mensen die nog niet zo lang werkloos zijn.'