De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan) komt dus uit op een positieve score van +2. Het gaat om een daling met 1 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal, en 4 punten lager vergeleken met het eerste kwartaal van 2017.

'Verschillende rapporten bevestigen dat de Belgische economie aan concurrentiekracht wint - onder meer onder invloed van de opwaartse conjunctuur en de recente overheidsmaatregelen', zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. 'Die zijn goed voor meer dan 58.000 nieuwe jobs in 2017, waarvan 7800 als direct gevolg van de taxshift. De toekomst oogt nog beter, want er wordt verwacht dat het totale aantal voor 2017-2018 nog zal aangroeien tot 104.000.'

Vlaanderen boven

Opvallend is volgens Manpower het verschil in tewerkstellingsdynamiek tussen de drie gewesten. De Vlaamse werkgevers kijken positief naar begin 2018, met een nettotewerkstellingsprognose van +5. Daarmee scoren ze 3 procentpunten hoger dan vorig kwartaal en komen ze op gelijke voet met het eerste kwartaal van 2017. In Wallonië (+1) daarentegen zijn de werkgevers heel voorzichtig en dalen de prognoses met 3 punten in vergelijking met vorig kwartaal en met 1 punt ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug. In Brussel duiken de tewerkstellingskansen voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2016 in het rood (-2). Dat is een forse daling met 7 procentpunten en 10 punten lager op jaarbasis.

De meest optimistische sector is die van elektriciteit, gas en water (+10), gevolgd door de openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening (+5). Het meest pessimistisch zijn de maakindustrie en de winning van delfstoffen (beide -1), die negatieve tewerkstelling voorspellen. Het zijn volgens Manpower vooral de grote en middelgrote bedrijven die willen aanwerven.

De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan) komt dus uit op een positieve score van +2. Het gaat om een daling met 1 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal, en 4 punten lager vergeleken met het eerste kwartaal van 2017. 'Verschillende rapporten bevestigen dat de Belgische economie aan concurrentiekracht wint - onder meer onder invloed van de opwaartse conjunctuur en de recente overheidsmaatregelen', zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. 'Die zijn goed voor meer dan 58.000 nieuwe jobs in 2017, waarvan 7800 als direct gevolg van de taxshift. De toekomst oogt nog beter, want er wordt verwacht dat het totale aantal voor 2017-2018 nog zal aangroeien tot 104.000.' Opvallend is volgens Manpower het verschil in tewerkstellingsdynamiek tussen de drie gewesten. De Vlaamse werkgevers kijken positief naar begin 2018, met een nettotewerkstellingsprognose van +5. Daarmee scoren ze 3 procentpunten hoger dan vorig kwartaal en komen ze op gelijke voet met het eerste kwartaal van 2017. In Wallonië (+1) daarentegen zijn de werkgevers heel voorzichtig en dalen de prognoses met 3 punten in vergelijking met vorig kwartaal en met 1 punt ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug. In Brussel duiken de tewerkstellingskansen voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2016 in het rood (-2). Dat is een forse daling met 7 procentpunten en 10 punten lager op jaarbasis. De meest optimistische sector is die van elektriciteit, gas en water (+10), gevolgd door de openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening (+5). Het meest pessimistisch zijn de maakindustrie en de winning van delfstoffen (beide -1), die negatieve tewerkstelling voorspellen. Het zijn volgens Manpower vooral de grote en middelgrote bedrijven die willen aanwerven.