De impact van de coronapandemie op de Belgische economie in 2020 is groot. In de eerste jaarhelft gaat het volgens de Nationale Bank om een krimp van 8 procent. Vanaf volgend jaar zou de economie zich echter voorzichtig moeten herpakken, voorspelde de Nationale Bank aanvankelijk. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ging uit van een groeiprognose van iets meer dan 5 procent voor volgend jaar.

Strengere maatregelen

Maar die prognoses hielden nog geen rekening met de strengere coronamaatregelen die sinds maandag van toepassing zijn en ook niet met de dramatische stijging van het aantal coronabesmettingen, zei gouverneur Pierre Wunsch dinsdag tijdens een hoorzitting in de Commissie Financiën van de Kamer, al benadrukte hij dat de situatie erg onzeker is en betrouwbare voorspellingen doen dus moeilijk ligt.

'De eerste twee kwartalen van 2021 zullen we wellicht nog een impact ondervinden van de coronacrisis. Mijn bezorgdheid is dus meer en meer verschoven naar volgend jaar. We gingen er eerst van uit dat dat er geen grote lockdown meer zou zijn, maar daar zijn we nu niet meer zeker van', klonk het.

Herstel van jaren

Volgens Wunsch zijn we vertrokken voor 'een heropleving die meerdere jaren zal duren alvorens we weer op het niveau van voor de crisis zitten.' Bovendien is een deel van de crisis nog niet zichtbaar, omdat het aantal werklozen en faillissementen voorlopig erg beperkt blijft dankzij de steunmaatregelen van de overheid, aldus de gouverneur.

Overheidssteun en begrotingstekort

Voor de hardst getroffen sectoren zal overheidssteun ook volgend jaar nodig blijven, aldus Wunsch. Maar tegelijkertijd moet de regering de overheidsfinanciën in de gaten houden, waarschuwde hij. Het begrotingstekort van 6 procent van het bbp, waar ons land op afstevent, 'is op middellange termijn niet houdbaar'. 'We moeten dus tijdelijke en erg doelgerichte maatregelen treffen voor kwetsbare mensen en sectoren', bepleitte Wunsch.

Het tekort moet dus naar beneden, maar terugkeren naar het niveau van voor de crisis - zowat 3 procent van het bbp - tegen het einde van de legislatuur, is volgens Wunsch wellicht niet realistisch. 'Als dat kan zou dat goed zijn, maar ik denk niet dat dat een fetisj moet zijn', klonk het. Bovendien zijn de rentes nog altijd laag, waardoor tekorten relatief goed te financieren zijn.

'Het is denk ik belangrijker dat we kunnen aantonen dat we beleid voeren om het structureel tekort naar beneden te krijgen, in plaats van de mikken op een bepaald cijfer', besloot Wunsch.

De impact van de coronapandemie op de Belgische economie in 2020 is groot. In de eerste jaarhelft gaat het volgens de Nationale Bank om een krimp van 8 procent. Vanaf volgend jaar zou de economie zich echter voorzichtig moeten herpakken, voorspelde de Nationale Bank aanvankelijk. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ging uit van een groeiprognose van iets meer dan 5 procent voor volgend jaar. Maar die prognoses hielden nog geen rekening met de strengere coronamaatregelen die sinds maandag van toepassing zijn en ook niet met de dramatische stijging van het aantal coronabesmettingen, zei gouverneur Pierre Wunsch dinsdag tijdens een hoorzitting in de Commissie Financiën van de Kamer, al benadrukte hij dat de situatie erg onzeker is en betrouwbare voorspellingen doen dus moeilijk ligt. 'De eerste twee kwartalen van 2021 zullen we wellicht nog een impact ondervinden van de coronacrisis. Mijn bezorgdheid is dus meer en meer verschoven naar volgend jaar. We gingen er eerst van uit dat dat er geen grote lockdown meer zou zijn, maar daar zijn we nu niet meer zeker van', klonk het.Volgens Wunsch zijn we vertrokken voor 'een heropleving die meerdere jaren zal duren alvorens we weer op het niveau van voor de crisis zitten.' Bovendien is een deel van de crisis nog niet zichtbaar, omdat het aantal werklozen en faillissementen voorlopig erg beperkt blijft dankzij de steunmaatregelen van de overheid, aldus de gouverneur.Voor de hardst getroffen sectoren zal overheidssteun ook volgend jaar nodig blijven, aldus Wunsch. Maar tegelijkertijd moet de regering de overheidsfinanciën in de gaten houden, waarschuwde hij. Het begrotingstekort van 6 procent van het bbp, waar ons land op afstevent, 'is op middellange termijn niet houdbaar'. 'We moeten dus tijdelijke en erg doelgerichte maatregelen treffen voor kwetsbare mensen en sectoren', bepleitte Wunsch. Het tekort moet dus naar beneden, maar terugkeren naar het niveau van voor de crisis - zowat 3 procent van het bbp - tegen het einde van de legislatuur, is volgens Wunsch wellicht niet realistisch. 'Als dat kan zou dat goed zijn, maar ik denk niet dat dat een fetisj moet zijn', klonk het. Bovendien zijn de rentes nog altijd laag, waardoor tekorten relatief goed te financieren zijn. 'Het is denk ik belangrijker dat we kunnen aantonen dat we beleid voeren om het structureel tekort naar beneden te krijgen, in plaats van de mikken op een bepaald cijfer', besloot Wunsch.