Het resultaat is te danken aan de terugname van de voorziening voor Heta Asset Resolution AG (+136 miljoen euro) en een resultaat omwille van de context van negatieve rente (+144 miljoen euro). Daarnaast was er een positieve bijdrage van boekhoudkundige volatiliteitselementen (+90 miljoen euro) en van niet-recurrente elementen (+122 miljoen euro).

Daadkrachtig beleid

"Uiterste waakzaamheid blijft geboden om dit historisch loodzware dossier in goede banen te blijven leiden"

Bankheffingen en bijdragen tot resolutiefondsen hadden volgens Dexia een belangrijke impact, goed voor ongeveer 30 procent van de operationele kosten.

"Het positieve resultaat van 2016 versterkt de solvabiliteit van de groep, wat belangrijk is in de context van 2017", zegt gedelegeerd bestuurder van Dexia Wouter Devriendt. "Dit resultaat mag echter niet zomaar worden doorgetrokken naar de toekomst, want wij zijn nog altijd een bank in resolutie die bijzonder gevoelig blijft voor marktschommelingen. In 2017 zullen we nog meer moeten letten op de evolutie van onze kostenbasis. We zullen ook de maatregelen, die onze solvabiliteit moeten versterken, voortzetten."

Robert de Metz, voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV heeft het op zijn beurt over een uitgebreid en vernieuwd bestuur dat een daadkrachtig beleid voerde. "Daardoor kon Dexia haar structuur aanpassen aan de uitdaging waar zij voor staat: het beheer van een organisatie in resolutie, in een onzekere context en in een reglementaire omgeving die voortdurend verandert", klinkt het. "Het is belangrijk om trouw te blijven aan een beleid van voorzichtig en proactief beheer en de transformatie voort te zetten, want die is noodzakelijk om de resolutie van Dexia tot een goed einde te brengen."

Eenmalige meevallers

Minister van Financiën Van Overtveldt zegt tevreden te zijn dat het actievere risicobeleid van het Dexia-management "aanleiding heeft gegeven tot het behoud van zowel de liquiditeit als de solvabiliteit op een voorlopig geruststellend niveau en dit ondanks de zeer turbulente markten in het afgelopen jaar", en dat er op die manier buffers konden worden aangelegd.

Maar de minister wijst er ook op dat de winst van 2016 te danken is aan een combinatie van eenmalige meevallers en een impact van gunstige marktomstandigheden. Daaruit blijkt "dat uiterste waakzaamheid geboden blijft om dit historisch loodzware dossier in goede banen te blijven leiden", klinkt het. De Belgische staat heeft een belang van 50,02 procent in Dexia.

Het resultaat is te danken aan de terugname van de voorziening voor Heta Asset Resolution AG (+136 miljoen euro) en een resultaat omwille van de context van negatieve rente (+144 miljoen euro). Daarnaast was er een positieve bijdrage van boekhoudkundige volatiliteitselementen (+90 miljoen euro) en van niet-recurrente elementen (+122 miljoen euro). Bankheffingen en bijdragen tot resolutiefondsen hadden volgens Dexia een belangrijke impact, goed voor ongeveer 30 procent van de operationele kosten. "Het positieve resultaat van 2016 versterkt de solvabiliteit van de groep, wat belangrijk is in de context van 2017", zegt gedelegeerd bestuurder van Dexia Wouter Devriendt. "Dit resultaat mag echter niet zomaar worden doorgetrokken naar de toekomst, want wij zijn nog altijd een bank in resolutie die bijzonder gevoelig blijft voor marktschommelingen. In 2017 zullen we nog meer moeten letten op de evolutie van onze kostenbasis. We zullen ook de maatregelen, die onze solvabiliteit moeten versterken, voortzetten." Robert de Metz, voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV heeft het op zijn beurt over een uitgebreid en vernieuwd bestuur dat een daadkrachtig beleid voerde. "Daardoor kon Dexia haar structuur aanpassen aan de uitdaging waar zij voor staat: het beheer van een organisatie in resolutie, in een onzekere context en in een reglementaire omgeving die voortdurend verandert", klinkt het. "Het is belangrijk om trouw te blijven aan een beleid van voorzichtig en proactief beheer en de transformatie voort te zetten, want die is noodzakelijk om de resolutie van Dexia tot een goed einde te brengen." Minister van Financiën Van Overtveldt zegt tevreden te zijn dat het actievere risicobeleid van het Dexia-management "aanleiding heeft gegeven tot het behoud van zowel de liquiditeit als de solvabiliteit op een voorlopig geruststellend niveau en dit ondanks de zeer turbulente markten in het afgelopen jaar", en dat er op die manier buffers konden worden aangelegd. Maar de minister wijst er ook op dat de winst van 2016 te danken is aan een combinatie van eenmalige meevallers en een impact van gunstige marktomstandigheden. Daaruit blijkt "dat uiterste waakzaamheid geboden blijft om dit historisch loodzware dossier in goede banen te blijven leiden", klinkt het. De Belgische staat heeft een belang van 50,02 procent in Dexia.