Uit de bevraging bij 2.683 gezinnen met kinderen in Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel in 2016 - in opdracht van minister van Welzijn, volkgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - blijkt dat één gezin op tien (10,8 procent) zegt moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met hun gezinsinkomen. Bij tweeverdieners is dat slechts 3,6 procent. Bij koppels met slechts één inkomen loopt dat op tot 18,4 procent. Het klassieke kostwinnersgezin blijkt vandaag onvoldoende financiële draagkracht te hebben. Zo zegt bijna één op drie (29,2 procent) van de éénverdienergezinnen dat het niet jaarlijks een week op vakantie kan. Bij tweeverdieners is dat 12,1 procent. Bijna één op drie zegt ook geen onverwachte uitgave van 1.000 euro aan te kunnen. Bij tweeverdieners is dat maar 9,8 procent. Ook het betalen van facturen is problematischer in het traditionele kostwinnersgezin. Bij tweeverdieners is dat maar voor 4,7 procent een probleem, terwijl dat bij éénverdieners oploopt tot 15,7 procent. (Belga)

Uit de bevraging bij 2.683 gezinnen met kinderen in Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel in 2016 - in opdracht van minister van Welzijn, volkgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - blijkt dat één gezin op tien (10,8 procent) zegt moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met hun gezinsinkomen. Bij tweeverdieners is dat slechts 3,6 procent. Bij koppels met slechts één inkomen loopt dat op tot 18,4 procent. Het klassieke kostwinnersgezin blijkt vandaag onvoldoende financiële draagkracht te hebben. Zo zegt bijna één op drie (29,2 procent) van de éénverdienergezinnen dat het niet jaarlijks een week op vakantie kan. Bij tweeverdieners is dat 12,1 procent. Bijna één op drie zegt ook geen onverwachte uitgave van 1.000 euro aan te kunnen. Bij tweeverdieners is dat maar 9,8 procent. Ook het betalen van facturen is problematischer in het traditionele kostwinnersgezin. Bij tweeverdieners is dat maar voor 4,7 procent een probleem, terwijl dat bij éénverdieners oploopt tot 15,7 procent. (Belga)