Zwaar zieken kunnen bij het bureau terecht indien ze problemen hebben om een schuldsaldoverzekering te bekomen voor een hypothecair krediet. Meestal gaat het om patiënten met kanker, een combinatie van aandoeningen of een aandoening van hart- en bloedvaten. Het Opvolgingsbureau kreeg vorig jaar 488 vragen tot tussenkomst binnen, waarvan er 359 nader onderzocht werden. In ruim vier op de vijf onderzochte dossiers is de Opvolgingscommissie van mening dat de weigering of hogere premie wel gerechtvaardigd was. In 222 gevallen gaat om het om een weigering. In 85 procent van die dossiers was de "weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd". In zestien dossiers paste de verzekeraar het voorstel tot herziening van het Opvolgingsbureau toe - vier voorstellen tot herziening werden niet gevolgd. In twaalf dossiers nam de verzekeraar op eigen initiatief opnieuw contact op met de klant met een aangepaste beslissing. Ten tweede onderzocht de instantie 137 bijpremies: in 77 procent van de gevallen was die gerechtvaardigd. In 29 dossiers werd de bijpremie aangepast, ofwel na een voorstel van het bureau ofwel op eigen initiatief. De twee werkingsjaren samen werden 754 dossiers onderzocht, waarvan 329 met betrekking tot bijpremies en 425 met betrekking tot weigeringen. "In ongeveer een op de zes dossiers wordt voorgesteld de oorspronkelijke beslissing bij te stellen", klinkt het in het persbericht. "Het Opvolgingsbureau neemt dus wel degelijk haar rol op met betrekking tot de toegang tot schuldsaldoverzekeringen", stelt de instantie. Vorig jaar stelde Kom op tegen Kanker nog dat het opvolgingsbureau "dossiers vaak niet grondig genoeg onderzoekt". Het Opvolgingsbureau kan geweigerde schuldsaldoverzekeringen of bijpremies hoger dan 75 procent van de basispremie onderzoeken indien het om een lening gaat voor de enige en eigen woning. Bij een schuldsaldoverzekering garandeert de verzekeraar bij het overlijden van de verzekeringsnemer (deels) de terugbetaling van het kapitaal. (Belga)

Zwaar zieken kunnen bij het bureau terecht indien ze problemen hebben om een schuldsaldoverzekering te bekomen voor een hypothecair krediet. Meestal gaat het om patiënten met kanker, een combinatie van aandoeningen of een aandoening van hart- en bloedvaten. Het Opvolgingsbureau kreeg vorig jaar 488 vragen tot tussenkomst binnen, waarvan er 359 nader onderzocht werden. In ruim vier op de vijf onderzochte dossiers is de Opvolgingscommissie van mening dat de weigering of hogere premie wel gerechtvaardigd was. In 222 gevallen gaat om het om een weigering. In 85 procent van die dossiers was de "weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd". In zestien dossiers paste de verzekeraar het voorstel tot herziening van het Opvolgingsbureau toe - vier voorstellen tot herziening werden niet gevolgd. In twaalf dossiers nam de verzekeraar op eigen initiatief opnieuw contact op met de klant met een aangepaste beslissing. Ten tweede onderzocht de instantie 137 bijpremies: in 77 procent van de gevallen was die gerechtvaardigd. In 29 dossiers werd de bijpremie aangepast, ofwel na een voorstel van het bureau ofwel op eigen initiatief. De twee werkingsjaren samen werden 754 dossiers onderzocht, waarvan 329 met betrekking tot bijpremies en 425 met betrekking tot weigeringen. "In ongeveer een op de zes dossiers wordt voorgesteld de oorspronkelijke beslissing bij te stellen", klinkt het in het persbericht. "Het Opvolgingsbureau neemt dus wel degelijk haar rol op met betrekking tot de toegang tot schuldsaldoverzekeringen", stelt de instantie. Vorig jaar stelde Kom op tegen Kanker nog dat het opvolgingsbureau "dossiers vaak niet grondig genoeg onderzoekt". Het Opvolgingsbureau kan geweigerde schuldsaldoverzekeringen of bijpremies hoger dan 75 procent van de basispremie onderzoeken indien het om een lening gaat voor de enige en eigen woning. Bij een schuldsaldoverzekering garandeert de verzekeraar bij het overlijden van de verzekeringsnemer (deels) de terugbetaling van het kapitaal. (Belga)