"Deze beslissing werd uitsluitend genomen om beleidsmatige redenen", aldus persmagistraat Dominique Debrauwere. "Het is uiterst onwaarschijnlijk dat nog een nieuw proces georganiseerd en voltooid zou kunnen worden binnen de verjaringstermijn, indien het arrest "Lernout & Hauspie" zou verbroken worden op basis van de voorhanden zijnde cassatiegronden. In die omstandigheden verkiest het openbaar ministerie om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om cassatieberoep aan te tekenen, eerder dan het risico te lopen dat de strafvervolging door verjaring iedere relevantie verliest."

Het fraudedossier verjaart in het najaar van 2011. Het proces voor het Gentse hof van beroep duurde 60 zittingsdagen en 20 maanden beraad alvorens een arrest kon geveld worden.

"Deze beslissing werd uitsluitend genomen om beleidsmatige redenen", aldus persmagistraat Dominique Debrauwere. "Het is uiterst onwaarschijnlijk dat nog een nieuw proces georganiseerd en voltooid zou kunnen worden binnen de verjaringstermijn, indien het arrest "Lernout & Hauspie" zou verbroken worden op basis van de voorhanden zijnde cassatiegronden. In die omstandigheden verkiest het openbaar ministerie om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om cassatieberoep aan te tekenen, eerder dan het risico te lopen dat de strafvervolging door verjaring iedere relevantie verliest." Het fraudedossier verjaart in het najaar van 2011. Het proces voor het Gentse hof van beroep duurde 60 zittingsdagen en 20 maanden beraad alvorens een arrest kon geveld worden.