Bijna driekwart van de arbeiders in de Gentse vestiging van ArcelorMittal heeft het voorstel van de directie verworpen. Van de 3.262 verstuurde stembrieven keerden er 2.364 terug, wat neerkomt op een responsgraad van 72,47 procent. Van die 72,74 procent hebben 2.067 arbeiders tegengestemd. 287 stemden voor.

Volgens de socialistische vakbond ABVV bleek het optrekken van de leeftijd voor brugpensioen een struikelblok. Ook het feit dat er eerst een aantal investeringen moeten gebeuren vooraleer er extra resultaatspremies kunnen worden uitbetaald, is een doorn in het oog van de bonden. De vakbond heeft ook een probleem met de groepsverzekering, die interessanter zou zijn voor jongere dan voor oudere werknemers.

"Iedereen is verheugd dat we 'volle bak' draaien, wat zeer goed is voor het bedrijf. Maar de arbeiders verwachten wel om iets terug te krijgen. Het gaat tenslotte om zware industrie. Er is weliswaar een loonnorm, maar daarbuiten zijn er ook mogelijkheden," luidt het in een toelichting van vakbondsman Rony Schatteman (ABVV).

Voor het princiepsakkoord werd vier dagen onderhandeld tussen vakbonden en directie. De directie erkent de resultaten en zegt zich te beraden over de verdere stappen. (Belga/BO)

Bijna driekwart van de arbeiders in de Gentse vestiging van ArcelorMittal heeft het voorstel van de directie verworpen. Van de 3.262 verstuurde stembrieven keerden er 2.364 terug, wat neerkomt op een responsgraad van 72,47 procent. Van die 72,74 procent hebben 2.067 arbeiders tegengestemd. 287 stemden voor.Volgens de socialistische vakbond ABVV bleek het optrekken van de leeftijd voor brugpensioen een struikelblok. Ook het feit dat er eerst een aantal investeringen moeten gebeuren vooraleer er extra resultaatspremies kunnen worden uitbetaald, is een doorn in het oog van de bonden. De vakbond heeft ook een probleem met de groepsverzekering, die interessanter zou zijn voor jongere dan voor oudere werknemers. "Iedereen is verheugd dat we 'volle bak' draaien, wat zeer goed is voor het bedrijf. Maar de arbeiders verwachten wel om iets terug te krijgen. Het gaat tenslotte om zware industrie. Er is weliswaar een loonnorm, maar daarbuiten zijn er ook mogelijkheden," luidt het in een toelichting van vakbondsman Rony Schatteman (ABVV).Voor het princiepsakkoord werd vier dagen onderhandeld tussen vakbonden en directie. De directie erkent de resultaten en zegt zich te beraden over de verdere stappen. (Belga/BO)