In 2017 was de gemiddelde werknemer nog 43,4 jaar oud. Sindsdien daalde de gemiddelde leeftijd gestaag tot 38,9 jaar in 2022. Ten opzichte van vorig jaar is een doorsneewerknemer 1 jaar jonger. Sinds vorig jaar vallen de meeste werknemers onder de leeftijdgroep van 18 tot 35 jaar (nu 42 procent). Hun aandeel steeg met bijna de helft in vijf jaar. Daarna volgen de 35- tot 49-jarigen (36,9 procent) en de vijftigplussers (21,1 procent). Het aandeel van die laatste groep daalde met meer dan een derde over vijf jaar. Acerta wijst naar de vergrijzing als verklaring voor de evolutie. "Er wordt al decennia gesproken over het effect van de vergrijzing van de bevolking op de arbeidsmarkt", zegt het bedrijf. "Deze cijfers laten zien dat de uitstroom van ouderen echt in een stroomversnelling zit." De berekeningen van Acerta zijn gebaseerd op de gegevens van 260.000 werknemers bij ruim 40.000 bedrijven. (Belga)

In 2017 was de gemiddelde werknemer nog 43,4 jaar oud. Sindsdien daalde de gemiddelde leeftijd gestaag tot 38,9 jaar in 2022. Ten opzichte van vorig jaar is een doorsneewerknemer 1 jaar jonger. Sinds vorig jaar vallen de meeste werknemers onder de leeftijdgroep van 18 tot 35 jaar (nu 42 procent). Hun aandeel steeg met bijna de helft in vijf jaar. Daarna volgen de 35- tot 49-jarigen (36,9 procent) en de vijftigplussers (21,1 procent). Het aandeel van die laatste groep daalde met meer dan een derde over vijf jaar. Acerta wijst naar de vergrijzing als verklaring voor de evolutie. "Er wordt al decennia gesproken over het effect van de vergrijzing van de bevolking op de arbeidsmarkt", zegt het bedrijf. "Deze cijfers laten zien dat de uitstroom van ouderen echt in een stroomversnelling zit." De berekeningen van Acerta zijn gebaseerd op de gegevens van 260.000 werknemers bij ruim 40.000 bedrijven. (Belga)