De quotawet trad midden 2011 in werking. Ze legt op dat de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en autonome overheidsbedrijven voor minstens een derde uit vrouwen moeten bestaan. Volgens een analyse van het IGVM verviervoudigde het aantal vrouwen in raden van bestuur tussen 2008 en 2020 van 8,3 procent naar 34,1 procent. "De bindende aanpak van de quotawet werkt", concludeert het Instituut. Opvallend is wel dat maar 5,6 procent van voorzitters in 2020 een vrouw was. Het IGVM nam daarnaast de directiecomités van de betrokken bedrijven onder de loep, die niet onder de quotawet vallen. Daar bleken vrouwen in 2020 met 14,8 procent een pak minder vertegenwoordigd. Maar 4,5 procent van de CEO's in dat jaar was vrouw. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM, vindt dat de wet daarom ook van toepassing zou moeten zijn op het niveau van de directiecomités. "Quota zijn geen maatregel die graag genomen wordt, maar ze laten wel toe om snel te handelen in een situatie van grote ongelijkheid", zegt ze. Een Europese richtlijn die in de maak is, zou daarbij kunnen helpen. Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) geeft Stevens alvast gelijk. "Tien jaar geleden is België de juiste richting ingeslagen voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en vandaag behoren we tot de besten van de Europese klas", reageert ze. "Uit de cijfers blijkt dat wij onze inspanningen nu moeten richten op de vervrouwelijking van de directiecomités." (Belga)

De quotawet trad midden 2011 in werking. Ze legt op dat de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en autonome overheidsbedrijven voor minstens een derde uit vrouwen moeten bestaan. Volgens een analyse van het IGVM verviervoudigde het aantal vrouwen in raden van bestuur tussen 2008 en 2020 van 8,3 procent naar 34,1 procent. "De bindende aanpak van de quotawet werkt", concludeert het Instituut. Opvallend is wel dat maar 5,6 procent van voorzitters in 2020 een vrouw was. Het IGVM nam daarnaast de directiecomités van de betrokken bedrijven onder de loep, die niet onder de quotawet vallen. Daar bleken vrouwen in 2020 met 14,8 procent een pak minder vertegenwoordigd. Maar 4,5 procent van de CEO's in dat jaar was vrouw. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM, vindt dat de wet daarom ook van toepassing zou moeten zijn op het niveau van de directiecomités. "Quota zijn geen maatregel die graag genomen wordt, maar ze laten wel toe om snel te handelen in een situatie van grote ongelijkheid", zegt ze. Een Europese richtlijn die in de maak is, zou daarbij kunnen helpen. Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) geeft Stevens alvast gelijk. "Tien jaar geleden is België de juiste richting ingeslagen voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en vandaag behoren we tot de besten van de Europese klas", reageert ze. "Uit de cijfers blijkt dat wij onze inspanningen nu moeten richten op de vervrouwelijking van de directiecomités." (Belga)