In de finale beheersovereenkomst die de Vlaamse regering met De Lijn afsloot, staat nergens "gegarandeerde dienstverlening". Wel staat er: "In geval van overmacht, door staking of andere oorzaken, organiseert De Lijn zich zo dat, via de gerichte inzet van beschikbaar personeel, prioritaire lijnen maximaal kunnen bediend blijven". "Het stakingsrecht blijft dus overeind", aldus Coolbrandt. "Zeggen dat je de minimale dienstverlening kunt garanderen, is de waarheid geweld aandoen". Wel krijgt De Lijn opdracht van de Vlaamse regering om zich in geval van staking zo te organiseren dat er toch kan worden gereden, afhankelijk van de beschikbare middelen. "Het ACV is bereid om hierover met De Lijn te praten", zegt de ACV-secretaris. Hij wijst er op dat dit vandaag in de praktijk ook al gebeurt. "Bij een staking zijn er altijd werkwilligen. Die mensen worden nooit tegengehouden om te rijden." (Belga)

In de finale beheersovereenkomst die de Vlaamse regering met De Lijn afsloot, staat nergens "gegarandeerde dienstverlening". Wel staat er: "In geval van overmacht, door staking of andere oorzaken, organiseert De Lijn zich zo dat, via de gerichte inzet van beschikbaar personeel, prioritaire lijnen maximaal kunnen bediend blijven". "Het stakingsrecht blijft dus overeind", aldus Coolbrandt. "Zeggen dat je de minimale dienstverlening kunt garanderen, is de waarheid geweld aandoen". Wel krijgt De Lijn opdracht van de Vlaamse regering om zich in geval van staking zo te organiseren dat er toch kan worden gereden, afhankelijk van de beschikbare middelen. "Het ACV is bereid om hierover met De Lijn te praten", zegt de ACV-secretaris. Hij wijst er op dat dit vandaag in de praktijk ook al gebeurt. "Bij een staking zijn er altijd werkwilligen. Die mensen worden nooit tegengehouden om te rijden." (Belga)