"Dit was een maatregel die eenzijdig en zonder overleg vanuit het federale niveau werd doorgevoerd", zegt Muyters' woordvoerster Veerle Van Nieuwenhuysen. "De Vlaamse regelgeving moet hiervoor aangepast worden, maar omdat dit een budgettaire impact met zich meebrengt, kunnen we dit niet in lopende zaken afronden." Werknemers die werken voor een bedrijf in het Vlaams Gewest of in de Vlaamse socialprofitsector kunnen, als aan voorwaarden voldaan wordt, deze aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid ontvangen. Dat kan bij een voltijdse onderbreking, of als een werknemer halftijds of een vijfde minder gaat werken. "De aanmoedigingspremie werkt met vaste maandbedragen", zegt hr-dienstverlener SD Worx in De Tijd. "Om recht te hebben op de premie moet de werknemer minstens één volledige maand aanvragen. Daarom krijgt een werknemer geen aanmoedigingspremie als hij zijn voltijds ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand in weken - dus minder dan een maand - opneemt." "Het voorbereidend werk om dit aangepast te krijgen, wordt intussen wel al gedaan", zegt Muyters' woordvoerster. (Belga)

"Dit was een maatregel die eenzijdig en zonder overleg vanuit het federale niveau werd doorgevoerd", zegt Muyters' woordvoerster Veerle Van Nieuwenhuysen. "De Vlaamse regelgeving moet hiervoor aangepast worden, maar omdat dit een budgettaire impact met zich meebrengt, kunnen we dit niet in lopende zaken afronden." Werknemers die werken voor een bedrijf in het Vlaams Gewest of in de Vlaamse socialprofitsector kunnen, als aan voorwaarden voldaan wordt, deze aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid ontvangen. Dat kan bij een voltijdse onderbreking, of als een werknemer halftijds of een vijfde minder gaat werken. "De aanmoedigingspremie werkt met vaste maandbedragen", zegt hr-dienstverlener SD Worx in De Tijd. "Om recht te hebben op de premie moet de werknemer minstens één volledige maand aanvragen. Daarom krijgt een werknemer geen aanmoedigingspremie als hij zijn voltijds ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand in weken - dus minder dan een maand - opneemt." "Het voorbereidend werk om dit aangepast te krijgen, wordt intussen wel al gedaan", zegt Muyters' woordvoerster. (Belga)