Volgens minister Demir maakte Engie voor de gascentrale geen gebruik van de best beschikbare technieken om de uitstoot te beperken. Maar Engie zegt bij monde van woordvoerster Hellen Smeets dat het project in Vilvoorde rekening hield "met de laagst mogelijke ammoniakuitstoot voor een grote STEG-eenheid (...) Na de vorige weigering hebben we samen met expertisecentrum Engie Laborelec, dat een internationaal erkende kennis rond dit thema heeft, een grondige analyse gedaan naar de best beschikbare technieken op industriële schaal om de uitstoot zo laag mogelijk te houden. We zullen nu de motivering van de beslissing grondig analyseren wanneer we deze ontvangen". De woordvoerster zegt ook dat het project "alle van toepassing zijnde regelgeving respecteert". (Belga)

Volgens minister Demir maakte Engie voor de gascentrale geen gebruik van de best beschikbare technieken om de uitstoot te beperken. Maar Engie zegt bij monde van woordvoerster Hellen Smeets dat het project in Vilvoorde rekening hield "met de laagst mogelijke ammoniakuitstoot voor een grote STEG-eenheid (...) Na de vorige weigering hebben we samen met expertisecentrum Engie Laborelec, dat een internationaal erkende kennis rond dit thema heeft, een grondige analyse gedaan naar de best beschikbare technieken op industriële schaal om de uitstoot zo laag mogelijk te houden. We zullen nu de motivering van de beslissing grondig analyseren wanneer we deze ontvangen". De woordvoerster zegt ook dat het project "alle van toepassing zijnde regelgeving respecteert". (Belga)