De Belg leeft langer in een goede gezondheid, technologische innovaties verhogen de zelfredzaamheid, de dienstverlening voor senioren aan huis nemen toe, een wijzigend zorglandschap, met een korte 'ligduur' in de rusthuizen, en de veranderde voorkeur van mensen om ouder te worden in de eigen omgeving. Het zijn enkele van de verklaringen voor de daling van de gemiddelde bezettingsgraad van 96,3 procent (studie 2015) naar 95 procent (2018, riziv-cijfers 16-17). Bovendien geeft 71 procent van de 558 bevraagde Belgische woonzorgcentra aan dat de actieve wachtlijst de voorbije drie jaar sterk verminderd is en maar 17,2 procent gaat hier niet akkoord mee. De structurele wachtlijsten van drie jaar geleden zijn niet meer van toepassing, klinkt het. En dan is er de vergrijzing. "De vergrijzing is een realiteit. Maar het is pas binnen tien jaar dat de vergrijzingsgolf nadrukkelijk aanwezig is en zal versnellen", zegt Jeroen Trybou van Probis. Pas binnen 30 jaar zal de huidige populatie 80-plussers in het land in aantal ongeveer verdubbeld zijn. Deze evolutie plus de verschillende veranderingen in de sector geven aan dat de vergrijzingscijfers niet zomaar geëxtrapoleerd mogen worden als het op capaciteit in de rusthuizen aankomt. "Dit betekent dat mensen bij hen thuis ouder willen worden, dat er hiervoor ook meer mogelijkheden zijn en het dus kan. Er is dus sowieso minder vraag", vat Trybou samen. Ongeveer een vierde van de woonzorgcentra heeft bovendien moeite om de maximale bezettingsgraad te behalen, klinkt het, met een bezettingsgraad lager dan 94,5 procent. Een kwart van de voorzieningen scoort hoger dan 98,2 procent (100 pct is nooit mogelijk, nvdr). De mediane waarde ligt op 97,1 procent: de helft van de centra heeft een bezettingsgraad die hoger ligt, de andere helft een lagere. "Onze bezettingscijfers en sentimentsindicatoren tonen aan dat globaal op heden geen tekort aanwezig is", besluit Probis, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. "De regionale competitie tussen woonzorgcentra is toegenomen en in een aantal regio's is leegstand van toepassing." (Belga)

De Belg leeft langer in een goede gezondheid, technologische innovaties verhogen de zelfredzaamheid, de dienstverlening voor senioren aan huis nemen toe, een wijzigend zorglandschap, met een korte 'ligduur' in de rusthuizen, en de veranderde voorkeur van mensen om ouder te worden in de eigen omgeving. Het zijn enkele van de verklaringen voor de daling van de gemiddelde bezettingsgraad van 96,3 procent (studie 2015) naar 95 procent (2018, riziv-cijfers 16-17). Bovendien geeft 71 procent van de 558 bevraagde Belgische woonzorgcentra aan dat de actieve wachtlijst de voorbije drie jaar sterk verminderd is en maar 17,2 procent gaat hier niet akkoord mee. De structurele wachtlijsten van drie jaar geleden zijn niet meer van toepassing, klinkt het. En dan is er de vergrijzing. "De vergrijzing is een realiteit. Maar het is pas binnen tien jaar dat de vergrijzingsgolf nadrukkelijk aanwezig is en zal versnellen", zegt Jeroen Trybou van Probis. Pas binnen 30 jaar zal de huidige populatie 80-plussers in het land in aantal ongeveer verdubbeld zijn. Deze evolutie plus de verschillende veranderingen in de sector geven aan dat de vergrijzingscijfers niet zomaar geëxtrapoleerd mogen worden als het op capaciteit in de rusthuizen aankomt. "Dit betekent dat mensen bij hen thuis ouder willen worden, dat er hiervoor ook meer mogelijkheden zijn en het dus kan. Er is dus sowieso minder vraag", vat Trybou samen. Ongeveer een vierde van de woonzorgcentra heeft bovendien moeite om de maximale bezettingsgraad te behalen, klinkt het, met een bezettingsgraad lager dan 94,5 procent. Een kwart van de voorzieningen scoort hoger dan 98,2 procent (100 pct is nooit mogelijk, nvdr). De mediane waarde ligt op 97,1 procent: de helft van de centra heeft een bezettingsgraad die hoger ligt, de andere helft een lagere. "Onze bezettingscijfers en sentimentsindicatoren tonen aan dat globaal op heden geen tekort aanwezig is", besluit Probis, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. "De regionale competitie tussen woonzorgcentra is toegenomen en in een aantal regio's is leegstand van toepassing." (Belga)