Woensdag raakte bekend dat bij BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, de komende drie jaar tot 2.500 banen worden geschrapt. Binnen vakbondskringen werd gevreesd voor 800 tot 1.000 gedwongen ontslagen, maar die vrees blijkt nu ongegrond.

De directie bevestigt dat de bank de komende drie jaar 2.000 tot 2.500 banen wil schrappen, maar dat kan grotendeels via natuurlijke afvloeiingen. Voor 800 tot 1.000 werknemers kan dat evenwel langs ide weg, dus werd er via een principieel akkoord tussen bonden en directie naar een oplossing gezocht om gedwongen ontslagen te vermijden.

Concreet werden 2 cao's ondertekend, een over de verlenging van de tewerkstellingsgarantie, en een over de verlenging van de arbeidstijd. De cao over tewerkstellingsgarantie - waarover een principieel akkoord werd bereikt - garandeert dat er geen gewongen ontslagen worden doorgevoerd. Er zal onder meer worden geprobeerd om werknemers buiten BNP Paribas Fortis aan de slag te helpen, en er komt een uitstapregeling voor oudere werknemers. Die kunnen bijgevolg op 58 jaar de bank verlaten.

'Mensen kunnen kiezen. Ofwel blijven ze werken en wordt een oplossing gezocht binnen of buiten de bank. Of ze houden het voor gezien en laten plaats aan jongeren. Of ze kunnen kiezen om wat minder te werken maar ook minder te verdienen', aldus LBC-hoofdafgevaardigde Luc Broos. 'Dat gebeurt vrijwillig.'

Er is geen sprake van het gebruik van SWT (het vroegere brugpensioen), benadrukt de grootste bank van het land. In ruil moeten de werknemers die blijven elke dag wel 12 minuten langer werken, wat overeenstemt met een uur per week.

Woensdag raakte bekend dat bij BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, de komende drie jaar tot 2.500 banen worden geschrapt. Binnen vakbondskringen werd gevreesd voor 800 tot 1.000 gedwongen ontslagen, maar die vrees blijkt nu ongegrond.De directie bevestigt dat de bank de komende drie jaar 2.000 tot 2.500 banen wil schrappen, maar dat kan grotendeels via natuurlijke afvloeiingen. Voor 800 tot 1.000 werknemers kan dat evenwel langs ide weg, dus werd er via een principieel akkoord tussen bonden en directie naar een oplossing gezocht om gedwongen ontslagen te vermijden.Concreet werden 2 cao's ondertekend, een over de verlenging van de tewerkstellingsgarantie, en een over de verlenging van de arbeidstijd. De cao over tewerkstellingsgarantie - waarover een principieel akkoord werd bereikt - garandeert dat er geen gewongen ontslagen worden doorgevoerd. Er zal onder meer worden geprobeerd om werknemers buiten BNP Paribas Fortis aan de slag te helpen, en er komt een uitstapregeling voor oudere werknemers. Die kunnen bijgevolg op 58 jaar de bank verlaten. 'Mensen kunnen kiezen. Ofwel blijven ze werken en wordt een oplossing gezocht binnen of buiten de bank. Of ze houden het voor gezien en laten plaats aan jongeren. Of ze kunnen kiezen om wat minder te werken maar ook minder te verdienen', aldus LBC-hoofdafgevaardigde Luc Broos. 'Dat gebeurt vrijwillig.' Er is geen sprake van het gebruik van SWT (het vroegere brugpensioen), benadrukt de grootste bank van het land. In ruil moeten de werknemers die blijven elke dag wel 12 minuten langer werken, wat overeenstemt met een uur per week.