Volgens de krant zou de huidige site van de controletoren gerenoveerd worden, voor een budget van 6 miljoen euro. Het begin van de werken is voorzien voor begin volgend jaar, de nieuwe controletoren moet operationeel zijn in 2018. De verlenging van de piste tot 3.200 meter, zal er volgens L'Echo wellicht niet komen. Daarvoor zou 25 tot 30 miljoen euro nodig zijn, en slechts de helft van dat budget is voorhanden. (Belga)

Volgens de krant zou de huidige site van de controletoren gerenoveerd worden, voor een budget van 6 miljoen euro. Het begin van de werken is voorzien voor begin volgend jaar, de nieuwe controletoren moet operationeel zijn in 2018. De verlenging van de piste tot 3.200 meter, zal er volgens L'Echo wellicht niet komen. Daarvoor zou 25 tot 30 miljoen euro nodig zijn, en slechts de helft van dat budget is voorhanden. (Belga)