Bonden en werkgevers proberen al maanden een akkoord te zoeken over de verdeling van de zogenaamde welvaartsenveloppe, bedoeld om de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) te verhogen. Het gaat om 700 miljoen euro, bovenop de index. De wet voorziet dat de sociale partners voor 15 september daarover een advies moeten verstrekken. Maar dat is niet gelukt. De regering gaf vakbonden en werkgevers uitstel na uitstel, om uiteindelijk tegen 15 december een advies te willen. Maandag zaten bonden en werkgevers opnieuw bijeen in de Nationale Arbeidsraad, maar zonder resultaat. "Er is geen akkoord bereikt", klinkt het in kringen van sociale partners. Morgen/dinsdag verstrijkt de deadline. Nieuwe onderhandelingsdata lijken niet vastgelegd. De bonden willen dat het overleg over de uitkeringen wordt losgekoppeld van het loonoverleg. Ze wijzen op de hoogdringendheid die de coronacrisis veroorzaakt. De werkgevers daarentegen willen het overleg wel koppelen aan het loonoverleg. Het uitblijven van een akkoord is ook een streep door de rekening van de regering. Die had in het regeerakkoord serieus ingezet op het sociaal overlegmodel tussen vakbonden en werkgevers. (Belga)

Bonden en werkgevers proberen al maanden een akkoord te zoeken over de verdeling van de zogenaamde welvaartsenveloppe, bedoeld om de sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) te verhogen. Het gaat om 700 miljoen euro, bovenop de index. De wet voorziet dat de sociale partners voor 15 september daarover een advies moeten verstrekken. Maar dat is niet gelukt. De regering gaf vakbonden en werkgevers uitstel na uitstel, om uiteindelijk tegen 15 december een advies te willen. Maandag zaten bonden en werkgevers opnieuw bijeen in de Nationale Arbeidsraad, maar zonder resultaat. "Er is geen akkoord bereikt", klinkt het in kringen van sociale partners. Morgen/dinsdag verstrijkt de deadline. Nieuwe onderhandelingsdata lijken niet vastgelegd. De bonden willen dat het overleg over de uitkeringen wordt losgekoppeld van het loonoverleg. Ze wijzen op de hoogdringendheid die de coronacrisis veroorzaakt. De werkgevers daarentegen willen het overleg wel koppelen aan het loonoverleg. Het uitblijven van een akkoord is ook een streep door de rekening van de regering. Die had in het regeerakkoord serieus ingezet op het sociaal overlegmodel tussen vakbonden en werkgevers. (Belga)