In de gedragscode worden de zogeheten "wurgcontracten" gedeeltelijk afgebouwd. Dergelijke contracten zadelen horeca-uitbaters op met verregaande exclusiviteitsverplichtingen ten aanzien van brouwers of drankenhandelaars - zelfs tot de verplichte aankoop van wc-papier tegen een vaste prijs toe, aldus Horeca Vlaanderen. Die exclusiviteit wordt nu dus gedeeltelijk afgebouwd. Voor bieren blijft de keuzevrijheid van horeca-uitbaters beperkt tot "minimaal twee soorten speciaalbieren" (los van de bieren die de brouwer of drankenhandelaar aanbiedt). "Er is geen exclusiviteitsverplichting meer voor warme dranken (exclusief koffie), voor sterke dranken en voor alle goederen die geen dranken zijn", stelt Horeca Vlaanderen. Die laatste categorie omvat bijvoorbeeld ook koekjes en suiker. De minimale afnameverplichtingen blijven wel bestaan, maar er wordt nu uitgegaan van "realistische quota", afhankelijk van bijvoorbeeld de ligging van de zaak en de ervaring van de uitbater, die ook jaarlijks worden geëvalueerd. De gedragscode voorziet voorts in onder meer een opleiding voor horeca-ondernemers "die een brede waaier aan thema's behandelt: van bedrijfsbeheer over hygiënische voorschriften tot het omgaan met alcoholmisbruik en agressie". Horeca-ondernemers zullen ook beter geïnformeerd worden vooraleer ze een contract ondertekenen. Horeca Vlaanderen is tevreden met het nieuwe akkoord. "Wat jarenlang onbespreekbaar was, is nu opengebroken. De meest extreme uitwassen worden aangepakt. De ondernemer zal sterker staan, er zijn striktere voorwaarden voor de afnameverplichting en de exclusiviteit wordt deels ingeperkt." Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) herinnerde er bij de ondertekening aan dat de horecasector "een cruciale economische sector is die 120.000 mensen tewerkstelt". Zijn collega van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Willy Borsus (MR) voegde toe dat "voor de betrokken bedrijven en de 40.000 betrokken zelfstandigen de verbetering van de contractuele relaties een bijzonder belangrijke doelstelling was". De regeling zou op 1 maart moeten starten voor nieuwe contracten. (Belga)

In de gedragscode worden de zogeheten "wurgcontracten" gedeeltelijk afgebouwd. Dergelijke contracten zadelen horeca-uitbaters op met verregaande exclusiviteitsverplichtingen ten aanzien van brouwers of drankenhandelaars - zelfs tot de verplichte aankoop van wc-papier tegen een vaste prijs toe, aldus Horeca Vlaanderen. Die exclusiviteit wordt nu dus gedeeltelijk afgebouwd. Voor bieren blijft de keuzevrijheid van horeca-uitbaters beperkt tot "minimaal twee soorten speciaalbieren" (los van de bieren die de brouwer of drankenhandelaar aanbiedt). "Er is geen exclusiviteitsverplichting meer voor warme dranken (exclusief koffie), voor sterke dranken en voor alle goederen die geen dranken zijn", stelt Horeca Vlaanderen. Die laatste categorie omvat bijvoorbeeld ook koekjes en suiker. De minimale afnameverplichtingen blijven wel bestaan, maar er wordt nu uitgegaan van "realistische quota", afhankelijk van bijvoorbeeld de ligging van de zaak en de ervaring van de uitbater, die ook jaarlijks worden geëvalueerd. De gedragscode voorziet voorts in onder meer een opleiding voor horeca-ondernemers "die een brede waaier aan thema's behandelt: van bedrijfsbeheer over hygiënische voorschriften tot het omgaan met alcoholmisbruik en agressie". Horeca-ondernemers zullen ook beter geïnformeerd worden vooraleer ze een contract ondertekenen. Horeca Vlaanderen is tevreden met het nieuwe akkoord. "Wat jarenlang onbespreekbaar was, is nu opengebroken. De meest extreme uitwassen worden aangepakt. De ondernemer zal sterker staan, er zijn striktere voorwaarden voor de afnameverplichting en de exclusiviteit wordt deels ingeperkt." Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) herinnerde er bij de ondertekening aan dat de horecasector "een cruciale economische sector is die 120.000 mensen tewerkstelt". Zijn collega van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Willy Borsus (MR) voegde toe dat "voor de betrokken bedrijven en de 40.000 betrokken zelfstandigen de verbetering van de contractuele relaties een bijzonder belangrijke doelstelling was". De regeling zou op 1 maart moeten starten voor nieuwe contracten. (Belga)