Volgens de Chinese minister van Financiën Lou Jiwei moet de G20 een leidende rol spelen in het verbeteren van het internationale beleid rond fiscaliteit en moet de G20 een nieuw internationaal fiscaal systeem ondersteunen. Er is een voortdurende nood aan meer coördinatie en samenwerking om zo een nieuw internationaal fiscaal systeem op poten te zetten dat "rechtvaardig, gelijk, inclusief en georganiseerd" is, zei hij. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Jack Lew benadrukte dat niet enkel specifieke belastingregels moeten aangepakt worden maar dat ook hele "belastingsystemen- en administraties" een opfrisbeurt nodig hebben. En ook de José Angel Gurria, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), riep op tot een sociaal rechtvaardig belastingsysteem. "We moeten rekening houden met de impact van de belastingen op het welzijn van de bevolking... Een sterker geglobaliseerde handel mag niet leiden tot meer ongelijkheid", aldus Gurria. IMF-topvrouw Christine Lagarde van haar kant liet verstaan dat de G20 inderdaad werk moet maken van fiscale hervormingen, maar toonde zich ook bezorgd over de "trage economische groei" die onder druk staat van politieke gebeurtenissen. (Belga)

Volgens de Chinese minister van Financiën Lou Jiwei moet de G20 een leidende rol spelen in het verbeteren van het internationale beleid rond fiscaliteit en moet de G20 een nieuw internationaal fiscaal systeem ondersteunen. Er is een voortdurende nood aan meer coördinatie en samenwerking om zo een nieuw internationaal fiscaal systeem op poten te zetten dat "rechtvaardig, gelijk, inclusief en georganiseerd" is, zei hij. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Jack Lew benadrukte dat niet enkel specifieke belastingregels moeten aangepakt worden maar dat ook hele "belastingsystemen- en administraties" een opfrisbeurt nodig hebben. En ook de José Angel Gurria, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), riep op tot een sociaal rechtvaardig belastingsysteem. "We moeten rekening houden met de impact van de belastingen op het welzijn van de bevolking... Een sterker geglobaliseerde handel mag niet leiden tot meer ongelijkheid", aldus Gurria. IMF-topvrouw Christine Lagarde van haar kant liet verstaan dat de G20 inderdaad werk moet maken van fiscale hervormingen, maar toonde zich ook bezorgd over de "trage economische groei" die onder druk staat van politieke gebeurtenissen. (Belga)