Dat laat Antoine Van Cauwenberge, secretaris van de Raad, verstaan in een mededeling. Op sociale media komt er kritiek op advocaat Dirk Van Gerven, nadat De Standaard de link met de toezichthouder had gelegd.

Van Cauwenberge verduidelijkt dat de raad van toezicht een 'apart orgaan is dat belast is met een adviserende rol onder meer op het vlak van de regelgeving'. De raad bestaat enkel uit externe leden met praktijkervaring en komt een achttal keer per jaar samen om over algemene toezichtsontwikkelingen van gedachten te wisselen en onder meer het jaarverslag van de FSMA goed te keuren.

"De raad heeft geen enkele bevoegdheid in en geen zicht op individuele controledossiers, die exclusief worden behandeld door het voltijds en onafhankelijk directiecomité van de FSMA", benadrukt de secretaris. "Deze tweeledige structuur beantwoordt aan de internationale vereisten van deugdelijk bestuur voor toezichthouders."

Over belangenconflicten zijn er duidelijke regels, luidt het. Die bepalen onder meer dat advocaten die lid zijn van de raad, geen bijstand verlenen aan een partij die betrokken zou zijn bij een geschil waarin de FSMA partij is. "In verband met de ontwikkelingen betreffende Optima Bank en de rol van de heer Van Gerven, voorzitter van de raad van toezicht, als een van de advocaten van de hoofdaandeelhouder van Optima Bank, kan worden genoteerd dat er geen geschil is tussen de FSMA en de hoofdaandeelhouder van Optima Bank en dat de heer Van Gerven sedert zijn aanstelling op basis van voornoemde regels ervoor gezorgd heeft niet op te treden namens Optima Bank."

Als er contacten zouden moeten plaatsvinden met de toezichthouders, zal Van Gerven Optima-topman en hoofdaandeelhouder Piqueur niet vertegenwoordigen. Een andere advocaat zal dan zijn plaats innemen.

De secretaris sluit zijn mededeling af met: "Het verdient te worden genoteerd dat de raad van toezicht constant zijn werking evalueert". (Belga/BO)

Dat laat Antoine Van Cauwenberge, secretaris van de Raad, verstaan in een mededeling. Op sociale media komt er kritiek op advocaat Dirk Van Gerven, nadat De Standaard de link met de toezichthouder had gelegd.Van Cauwenberge verduidelijkt dat de raad van toezicht een 'apart orgaan is dat belast is met een adviserende rol onder meer op het vlak van de regelgeving'. De raad bestaat enkel uit externe leden met praktijkervaring en komt een achttal keer per jaar samen om over algemene toezichtsontwikkelingen van gedachten te wisselen en onder meer het jaarverslag van de FSMA goed te keuren. "De raad heeft geen enkele bevoegdheid in en geen zicht op individuele controledossiers, die exclusief worden behandeld door het voltijds en onafhankelijk directiecomité van de FSMA", benadrukt de secretaris. "Deze tweeledige structuur beantwoordt aan de internationale vereisten van deugdelijk bestuur voor toezichthouders." Over belangenconflicten zijn er duidelijke regels, luidt het. Die bepalen onder meer dat advocaten die lid zijn van de raad, geen bijstand verlenen aan een partij die betrokken zou zijn bij een geschil waarin de FSMA partij is. "In verband met de ontwikkelingen betreffende Optima Bank en de rol van de heer Van Gerven, voorzitter van de raad van toezicht, als een van de advocaten van de hoofdaandeelhouder van Optima Bank, kan worden genoteerd dat er geen geschil is tussen de FSMA en de hoofdaandeelhouder van Optima Bank en dat de heer Van Gerven sedert zijn aanstelling op basis van voornoemde regels ervoor gezorgd heeft niet op te treden namens Optima Bank." Als er contacten zouden moeten plaatsvinden met de toezichthouders, zal Van Gerven Optima-topman en hoofdaandeelhouder Piqueur niet vertegenwoordigen. Een andere advocaat zal dan zijn plaats innemen. De secretaris sluit zijn mededeling af met: "Het verdient te worden genoteerd dat de raad van toezicht constant zijn werking evalueert". (Belga/BO)